Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Eerste Kamer stelt Europees werkprogramma voor 2017 vast24 januari 2017

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer haar Europese prioriteiten voor het jaar 2017 vastgesteld. De prioritaire lijst voor 2017 bevat Europese voorstellen die de vakcommissies hebben geselecteerd uit het Werkprogramma 2017 van de Europese Commissie. Deze lijst vormt het Europese werkprogramma van de Eerste Kamer voor het komende jaar. 

De Eerste Kamer biedt dit werkprogramma aan de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken aan. De regering wordt verzocht om rekening te houden met de selectie, met het oog op een tijdige en adequate informatievoorziening over deze Europese voorstellen aan de Eerste Kamer.

Zodra een Europees voorstel wordt gepubliceerd van de prioritaire lijst, zal het Commissievoorstel automatisch worden geagendeerd in de eerstvolgende vergadering van de verantwoordelijke Kamercommissie. Die commissie bepaalt op dat moment óf en hoe het voorstel behandeld wordt. Het staat daarbij niet op voorhand vast dat voorstellen van deze lijst aan een subsidiariteitstoets worden onderworpen of voor een parlementair voorbehoud in aanmerking komen. Nadat is besloten het voorstel inhoudelijk te behandelen, zal een commissie de mogelijk in te zetten beïnvloedingsinstrumenten in overweging nemen. Daarbij kan worden gedacht aan schriftelijk of mondeling overleg met de Nederlandse regering of de Europese Commissie of andere Europese instellingen.

Bij de in behandeling genomen Europese voorstellen zullen e-dossiers worden aangemaakt op de website www.europapoort.nl. Deze werkwijze sluit niet uit dat voorstellen die momenteel niet zijn opgenomen in het Europese werkprogramma van de Eerste Kamer, na publicatie alsnog in behandeling kunnen worden genomen door de Eerste Kamer.

Lees meer:

Dossier E160041 op de Europapoort

Sociale media menu


Deel dit item: