Kamerleden bij Europese parlementaire week in BrusselAfgelopen 18 en 19 februari kwamen leden van het Europees Parlement en de nationale parlementen van de Europese lidstaten in Brussel bijeen voor deelname aan de parlementaire week. Deze bestond uit een conferentie over het Europees Semester en een conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de Europese Unie. Vanuit de Eerste Kamer was Paulien Geerdink (VVD) aanwezig. Evert Jan Slootweg (CDA) en Gerrit Jan van Otterloo (50PLUS) namen vanuit de Tweede Kamer deel aan het programma.

Het Europees Parlement organiseert deze bijeenkomsten samen met het parlement van de voorzittende EU-lidstaat, nu Kroatië. Tijdens de conferenties konden leden van nationale parlementen met elkaar in gesprek gaan over uiteenlopende onderwerpen. Op de agenda stonden onder andere de toekomst van de Europese Monetaire Unie, het volgende meerjarig financieel kader in relatie tot de mondiale uitdagingen, bestrijding van kinderarmoede, een nieuw internationaal belastingsysteem, economische, budgettaire en sociale beleidsopties om klimaatverandering tegen te gaan en inclusieve groei van werkgelegenheid en vaardigheden (blijven) ontwikkelen voor de banen van de toekomst.


Deel dit item: