Antwoord op vragen over Europese politiesamenwerkingDe minister van Justitie en Veiligheid (J&V) beantwoordde op 26 april 2022 vragen van de commissie Justitie en Veiligheid van de Eerste Kamer over het pakket voorstellen over Europese politiesamenwerking. De Europese Commissie presenteerde de voorstellen voor een EU-code voor politiële samenwerking in december 2021. Het pakket bestaat uit:

Grotere versie foto
  • Voorstel voor een Aanbeveling van de Raad inzake operationele politiële samenwerking (COM(2021)780);
  • Voorstel voor een Richtlijn betreffende de uitwisseling van informatie tussen de rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten (COM(2021)782);
  • Voorstel voor een Verordening betreffende geautomatiseerde gegevensuitwisseling ten behoeve van politiële samenwerking ("Prüm II") (COM(2021)784).

Met deze voorstellen wil de Europese Commissie samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van rechtshandhaving verbeteren en de instrumenten voor informatie-uitwisseling moderniseren. De Raad en het Europees Parlement moeten de voorstellen eerst goedkeuren voor deze van kracht worden.

Op 14 december 2021 besprak de commissie J&V de voorstellen van de Europese Commissie. Zij besloot toen eerst de BNC-fiches met daarin het standpunt van de regering af te wachten alvorens vragen te stellen. De Kamer ontving deze fiches op 4 februari 2022. De regering geeft hierin aan de voorstellen te verwelkomen, maar nog wel opmerkingen te hebben. Voor het kabinet zijn onder andere aandachtspunten:

  • duidelijke kaders en waarborgen
  • het exclusieve gebruik van communicatiekanaal SIENA
  • de minimumnorm van de beeldkwaliteit van gezichtsbeelden

Leden van de fracties van VVD, GroenLinks, de PVV en 50PLUS hebben naar aanleiding van de voorstellen en de BNC-fiches op 22 maart 2022 per brief vragen gesteld aan de minister van J&V. De leden vragen aan de regering onder meer verduidelijking van haar standpunt betreffende de positie van Europol. Op welke voorwaarden en waarborgen wil de regering inzetten? Verder vroegen de leden of het voorstel de inzet van buitenlandse politiefunctionarissen bij demonstraties in Nederland vergemakkelijkt en wat voor uitwerking de politiek bindende aanbeveling (COM(2021)780) zal hebben in de praktijk.

De minister van J&V beantwoordde de vragen op 26 april 2022. Op 10 mei 2022 nam de commissie J&V de beantwoording voor kennisgeving aan.

Op 29 maart 2022 stuurde de commissie J&V ook een brief aan de Europese Commissie over de voorstellen. De commissie wacht nog op het antwoord van de Europese Commissie.

Lees meer: E220003 - Voorstellen voor een EU-code voor politiële samenwerking - Europese Berichtgeving Eerste Kamer


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.