Vragen aan de Europese Commissie en regering over DataverordeningDe vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) van de Eerste Kamer heeft op respectievelijk 7 en 9 juni 2022 per brief vragen gesteld aan de regering en aan de Europese Commissie over het voorstel voor een Dataverordening. De Eerste Kamercommissie vraagt de regering binnen vier weken een reactie te sturen op de brief. De beantwoording van de Europese Commissie wordt over drie maanden verwacht.

Voorstel voor een Dataverordening

De Europese Commissie wil met dit voorstel de toegang tot en het gebruik van data vergemakkelijken. Momenteel heeft meestal alleen de fabrikant van een product of dienst zeggenschap over het gebruik van de data die hiermee wordt gegenereerd. Volgens de Europese Commissie draagt het reguleren van de toegang tot data bij aan een duurzame data-economie in Europa.

Het voorstel heeft vijf doelstellingen:

 • 1. 
  De toegang en het gebruik van data door consumenten en bedrijven vergemakkelijken;
 • 2. 
  Wanneer sprake is van uitzonderlijke noodzaak mogen overheidsinstanties en EU-instellingen data gebruiken die in handen zijn van ondernemingen;
 • 3. 
  Het overstappen tussen cloud- en edgediensten vergemakkelijken;
 • 4. 
  Onrechtmatige data-overdracht tegengaan;
 • 5. 
  Interoperabiliteitsnormen ontwikkelen, zodat data tussen sectoren kunnen worden hergebruikt.

Vragen commissie J&V

Leden van de commissie J&V vragen aan de Commissie en de regering waarom ervoor is gekozen bedrijven standaard toegang te geven tot de niet-persoonlijke data van gebruikers en welke risico's daaraan zijn verbonden. Daarnaast vragen leden hoe wordt voorkomen dat er door bijvoorbeeld overheidsinstanties een bepaalde invulling wordt gegeven aan 'algemene noodsituaties' waardoor zij data kunnen opvragen die mogelijk wordt gebruikt om (tijdelijk) grondrechten van burgers in te perken. Ook willen leden weten wie toezicht houdt op hoe datahouders omgaan met verzoeken waarbij zo een uitzonderlijke noodzaak wordt geclaimd.

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie moeten met het voorstel instemmen voordat het van kracht wordt. Zij hebben nog geen positie ingenomen. In de Telecomraad van 3 juni 2022 werd geconcludeerd dat en aantal onderwerpen uit het voorstel nog verdere discussie nodig heeft. Het inkomende Tsjechische voorzitterschap, vanaf 1 juli a.s., bepaalt de vervolgstappen voor de behandeling van het voorstel in de Raad.


Lees meer in het Edossier:


Deel dit item: