Nederlandse en EU-vlag in plenaire zaal Eerste KamerIn de plenaire zaal van de Eerste Kamer zullen na de zomer een Nederlandse en een EU-vlag worden geplaatst. Dit maakte Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn bekend tijdens een afsluitende zomerreceptie van de Kamer. Tot het plaatsen is besloten na een motie van Kamerlid Faber (PVV) die opriep tot plaatsing van de Nederlandse vlag in de plenaire zaal; deze motie werd op 22 februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. De senatoren Bredenoord (D66) en Vos (PvdA) bepleitten vervolgens om de vlag van de Europese Unie erbij te plaatsen. Dit voorstel kon rekenen op steun van de meeste fracties in de Kamer.

De zomerreceptie vond plaats ter gelegenheid van de laatste plenaire vergadering van de Eerste Kamer voor het zomerreces. Het parlementaire jaar loopt formeel overigens pas af met de opening van het nieuwe jaar op Prinsjesdag.

In een toespraak voor de bij de receptie aanwezige Kamerleden en externe genodigden markeerde Voorzitter Bruijn enkele bijzondere punten van het parlementaire jaar tot op heden. De Eerste Kamer heeft tot nu toe in dit parlementaire jaar 283 wetsvoorstellen in behandeling genomen. Uniek was dat de Kamer dit deed in verschillende plenaire vergaderzalen. Begonnen in de Ridderzaal vanwege de coronamaatregelen, verhuisde de plenaire vergadering later naar de tijdelijke huisvesting aan de Kazernestraat/Lange Voorhout waar de Kamerorganisatie eerder al ingetrokken was. Wegens de renovatie van het Binnenhof is in dit parlementaire jaar vervolgens de gehele Kamer verhuisd naar de nieuwe locatie.

Ook ging de Kamervoorzitter in op een belangrijk aandachtspunt van de Kamer in het afgelopen jaar: zelfevaluatie. Hij memoreerde de werkgroep-Recourt, die de rol van de Eerste Kamer in de Toeslagenaffaire heeft geëvalueerd; over het rapport wordt op 27 september a.s. in de Eerste Kamer gedebatteerd. Daarnaast heeft de Eerste Kamer een tijdelijke Commissie Actualisering Reglement van Orde ingesteld, die de bestaande Kamerregels gaat analyseren en voorstellen zal doen voor actualisering.

Na deze laatste vergaderdag vandaag komt de Eerste Kamer voor het eerst weer bijeen op dinsdag 13 september.


Deel dit item: