Vervolgvragen digitaal EU-COVID-certificaat beantwoordMinister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 13 juli 2022 vragen van de Eerste Kamer over de verlenging van de verordening voor het digitaal EU-COVID-certificaat (DCC) beantwoord. Het DCC is een digitaal vaccinatie-, test- of herstelcertificaat voor EU-burgers waarmee de EU het vrije verkeer van personen tijdens de coronapandemie mogelijk wil houden. Leden van de fracties van de PVV en de PvdD hadden over eerdere antwoorden (16 mei jl.) van minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid (J&V) over deze verlenging nog een aantal aanvullende vragen. De brief met nadere vragen is op 15 juni 2022 verstuurd en op 13 juli 2022 stuurde de minister van VWS een antwoord.

De commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) bespraken de antwoorden van de minister op 13 september 2022 en besloten vervolgvragen te stellen. Op 27 september 2022 leveren zij hiervoor schriftelijke inbreng.

Werking vaccins

De PVV-fractieleden vroegen onder meer of DCC-controles nog helpen. Voor het DCC worden naast testbewijzen ook vaccinatie- of herstelbewijzen toegepast. In de beantwoording van de eerdere vragen gaf de minister van J&V aan dat vaccins minder goed beschermen tegen infectie. De PVV-fractieleden vroegen of dit niet voor de instandhouding van een disproportionele maatregel zorgt.

De minister van VWS antwoordt dat ten tijde van de dominante alfa- en deltavarianten de vaccins zorgden voor een lagere kans op overdracht en infectie, waardoor inzet van een coronabewijs op basis van zowel een vaccinatie-, herstel- als negatief testbewijs bijdroeg aan het verminderen van transmissie en infectie. De vaccins beschermen nog steeds goed beschermen tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname, aldus de minister. Momenteel werken fabrikanten aan aangepaste vaccins die mogelijk ook weer beter beschermen tegen transmissie en infectie. De minister geeft aan dat in afwachting van deze ontwikkelingen het belangrijk is om de mogelijkheid voor de inzet van het DCC te behouden.

Persoonsgegevens

De leden van de PvdD-fractie vroegen verduidelijking over de verwerking van persoonsgegevens in andere lidstaten. Zij stelden de vraag of het klopt dat gegevens die door of over Nederlandse burgers aangeleverd en verwerkt zijn in het DCC, zonder toestemming van de houder van dat certificaat voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt, indien de wetgeving van de andere lidstaat daarin voorziet.

De minister antwoordt dat het land van bestemming de gegevens alleen mag verwerken ter identificatie en verificatie van het DCC, en het persoonsgegevens uit de DCC niet langdurig mag opslaan. De verordening biedt daarmee geen grondslag voor de verwerking van gegevens voor andere doeleinden dan die van de verordening, aldus de minister. Indien lidstaten de gegevens willen gebruiken voor andere doeleinden, dan zal dit in de nationale wetgeving moeten worden neergelegd. De minister geeft aan dat deze nationale wetgeving zal moeten voldoen aan de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Over het DCC

Het DCC is een digitaal vaccinatie-, test- of herstelcertificaat voor EU-burgers waarmee de EU het vrije verkeer van personen tijdens de COVID-pandemie mogelijk wil maken. De eerste DCC-verordening verliep op 30 juni 2022. Omdat het volgens de Europese Commissie mogelijk is dat EU-landen ook na 30 juni 2022 het DCC nog nodig hebben, deed zij op 3 februari 2022 het voorstel om de DCC-verordening met een jaar te verlengen. Daarnaast stelde de Europese Commissie een aantal inhoudelijke wijzigingen voor, zoals testcertificaten afgeven op basis van hoogkwalitatieve antigeentests die in een laboratorium worden geëvalueerd. Zo kunnen meer verschillende soorten tests worden gebruikt wanneer er veel vraag is naar COVID-19-tests.

De Raad van de EU, waarin ministers van de 27 EU-landen bijeenkomen, en het Europees Parlement stemden in juni 2022 in met de nieuwe verordening. Op 30 juni 2022 is de gewijzigde DCC-verordeningPDF-document gepubliceerd en van kracht geworden. Deze is tot en met 30 juni 2023 van toepassing.


Lees meer over het digitaal EU-COVID-certificaat:


Deel dit item: