Antwoord op vragen financiële EU-steun OekraïneMinister Kaag van Financiën heeft vragen van de commissies Financiën en Europese Zaken beantwoord over het leveren van financiële steun door de Europese Unie aan Oekraïne. De regeringsleiders van de EU-landen bespraken in oktober vorig jaar dat zij in 2023 steun willen verlenen vanwege de gevolgen van de oorlog in dat land. De Europese Commissie presenteerde vervolgens in november 2022 een pakket voorstellen om dit mogelijk te maken. De commissies Financiën en Europese Zaken van de Eerste Kamer stelden hierover vragen aan minister Kaag. De antwoorden bespraken zij op 17 januari jl. De commissies besloten geen vervolgvragen te stellen.

Financieringsstrategie

De leden van de VVD-fractie steunen het verstrekken van financiële steun aan Oekraïne. Zij zien dat de Europese Commissie hierbij kiest voor een gediversifieerde financieringsstrategie waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende financieringsinstrumenten en -technieken. De VVD-fractie vroeg de minister of er ook andere manieren van financiering zijn overwogen. Minister Kaag antwoordde dat de Europese Commissie de eerder gebruikte 'back-to-back '-financiering heeft overwogen. Dat betekent dat de Commissie leningen aangaat en één-op-één doorgeeft aan Oekraïne, met dezelfde looptijd en rente. De minister geeft aan dat het met de gediversifieerde financieringsstrategie mogelijk is om Oekraïne een lening aan te bieden die niet precies gebonden is aan de leningen die de Europese Unie aangaat. Daardoor kunnen de leningen sneller aan Oekraïne worden verstrekt.

Procedure

Het Europees Parlement stemde op 24 november 2022 in met het steunpakket. In de Raad van de Europese Unie was steun van Hongarije aanvankelijk niet zeker. Uiteindelijk werd toch unaniem ingestemd en is het voorstel op 15 december 2022 aangenomen in de Raad. Op 17 januari 2023 verstrekte de Europese Commissie de eerste €3 miljard aan financiële steun aan Oekraïne. Het pakket bedraagt in totaal tot €18 miljard voor 2023.


Lees meer:


Deel dit item: