Antwoord op vragen Schengentoetreding Roemenië, Bulgarije en KroatiëVlak voor het eind van 2022 ontvingen de Eerste Kamercommissies voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie & Veiligheid (J&V) antwoord op de vragen die zij hadden gesteld aan staatssecretaris Van den Burg van Asiel en Migratie over het kabinetsstandpunt over de Schengentoetreding van Roemenië, Bulgarije en Kroatië. Dinsdag 17 januari besloten de commissies geen vervolgvragen te stellen.

Kabinetsstandpunt

De regering is positief over de toetreding van Kroatië en Roemenië, maar (nog) niet over de toetreding van Bulgarije. Kroatië is op 1 januari 2023 toegetreden tot de Schengenzone. Over het verzoek van Roemenië en Bulgarije wordt in de loop van dit jaar opnieuw gesproken, omdat niet alle EU-landen instemden met de toetreding van deze landen. Op 2 december 2022 stuurden staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken een brief met dit standpunt aan de Tweede Kamer waarin zij het kabinetsstandpunt over de Raadsbesluiten over toetreding van Roemenië, Bulgarije en Kroatië tot Schengen toelichtten. Deze besluiten kwamen aan de orde in de Raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken van 8 en 9 december 2022.

Grensbewaking Kroatië

De leden van de SP-fractie wezen staatssecretaris Van der Burg erop dat er in het recente verleden berichten zijn geweest dat Kroatië de grensbewaking met Bosnië en Servië niet (volledig) respecteerde. De Kroatische regering heeft toegezegd zich te zullen inspannen om die fundamentele rechten aan de buitengrenzen van de EU te waarborgen. De SP-leden wilden weten op welke wijze deze waarborg in de praktijk wordt gerealiseerd. Verder stelde de regering dat Kroatië eerder geconstateerde misstanden ten aanzien van fundamentele rechten 'aantoonbaar heeft geadresseerd'. De leden van de SP-fractie vroegen om een nadere toelichting.

Staatssecretaris Van der Burg antwoordde dat Kroatië een onafhankelijk monitoringsmechanisme heeft opgezet om fundamentele rechten aan de grens te waarborgen. Ook zal Kroatië conform de Schengenevaluatieverordening binnen een jaar na toetreding geëvalueerd worden.

Vooruitgang Roemenië

De leden wilden ook weten hoe en waar de significante vooruitgang van Roemenië met de implementatie van het Schengenacquis volgens de regering te zien is en op basis van welke gegevens de regering van mening is dat deze vooruitgang een duurzaam karakter heeft.

De staatssecretaris stelde in zijn antwoord dat Roemenië is blijven investeren in grensbeheer en dat het nieuwe wetgeving sinds 2011 correct heeft geïmplementeerd. Ook heeft Roemenië daarbij recente uitdagingen het hoofd geboden, zoals de grote toestroom van Oekraïense vluchtelingen aan de grens. Met het huidige aantal opgeleide grenswachten en inzet van grenscontroleapparatuur en -technologieën zorgt Roemenië voor degelijke grensbewaking en grenscontroles, inclusief systematische controles van alle passagiers in de relevante databases.

Procedure

Op 12 december 2022 hebben de Eerste Kamercommissies voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie & Veiligheid (J&V) vragen aan staatssecretaris Van den Burg van Justitie en Veiligheid gesteld over het kabinetsstandpunt over de Schengentoetreding van Roemenië, Bulgarije en Kroatië. Op 23 december 2022 ontving de Eerste Kamer antwoord van de regering op deze vragen. Op 17 januari 2023 besloten de commissies het antwoord van de staatssecretaris voor kennisgeving aan te nemen.

Meer informatie:


Deel dit item: