Kamervoorzitter neemt deel aan jaarlijkse EU-VoorzittersconferentieEerste Kamervoorzitter, Jan Anthonie Bruijn, nam op 24 en 25 april 2023 in Praag deel aan de jaarlijkse Voorzittersconferentie van de Europese Unie (EU). De Voorzitters van de parlementen van de EU beogen met deze conferentie informatie en best practices uit te wisselen en parlementaire samenwerking te stimuleren.

De gehele bijeenkomst stond in het teken van de steun voor Oekraïne en de uitdagingen waarvoor Europa momenteel staat. Speciale keynote spreker was dan ook de heer Ruslan Stefanchuk, Voorzitter van de Verkhovna Rada, het Oekraïense parlement. Hij bedankte in naam van de Oekraïense bevolking alle aanwezige Voorzitters voor de steun vanuit de Europese landen en verzekerde dat Oekraïne de Europese waarden als kernwaarden nastreeft. In zijn inleiding vroeg de heer Stefanchuk onder andere ook steun bij de EU-toetredingsprocedures en steun voor de wens van de Oekraïense bevolking voor toetreding tot de NAVO.

In zijn interventie zei Kamervoorzitter Bruijn dat de oorlog in Oekraïne opnieuw het belang van gezamenlijk optreden, zowel Europees als internationaal, benadrukte. Tegelijk vroeg hij bijzondere aandacht voor de wederopbouw van Oekraïne. De oorlog heeft ook de werking van de overheidsinstellingen aangetast, waardoor zij hun basistaken niet altijd naar behoren kunnen uitvoeren. Wanneer de oorlog voorbij is, is het van belang om alle elementen van de rechtsstaat opnieuw te implementeren en daarbij ook het Oekraïense maatschappelijk middenveld te betrekken, zo sprak Bruijn.

Aan het einde van de conferentie werden bij consensus conclusies aangenomen die alle besproken onderwerpen weergaven.

Bilaterale ontmoeting

De Voorzitter van de Eerste Kamer sprak, samen met de Voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp, en marge van de Conferentie met meerdere collega’s. Zo spraken zij met de heer Stefanchuk over de impact van de oorlog. De heer Stefanchuk verzocht ook bilateraal steun voor de wens tot toetreding van Oekraïne tot de NAVO. De Kamervoorzitters spraken daarnaast ook met de Voorzitter van het Moldavische parlement, Igor Grocu, over het EU-kandidaatlidmaatschap van Moldavië en over de recent geopende Nederlandse ambassade in Moldavië. Tot slot spraken zij ook Andreas Norlén, Voorzitter van het Zweedse parlement, over nauwere interparlementaire samenwerking en de uitwisseling van best practices tussen beide parlementen.


Deel dit item: