D. BlankenheymDomincus Blankenheym (1797-1872) was voorzitter van de Eerste Kamer van oktober 1850 tot september 1851.

Blankenheym, zoon van een katholieke staatsraad onder koning Lodewijk Napoleon, was koopman in Rotterdam. Hij was firmant van een familiebedrijf van distilateurs. In zijn woonplaats was hij tevens lid van de Stedelijke raad. Rotterdam koos Blankenheym in 1845 tot lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland.

In 1849 werd hij Eerste Kamerlid. Dat bleef hij tot zijn overlijden in 1872. Tussen 1850 en 1862 was Blankenheym verder wethouder van Rotterdam.


Anciënniteit

8559 dagen
(7 oktober 1850 tot 7 september 1872)
(13 februari 1849 tot 20 augustus 1850)