Dr. J.P. Mazure (PvdA)Professor Mazure (1899-1990) was voorzitter van de Eerste Kamer van september 1966 tot september 1969. Hij werd in september 1958 lid van de Eerste Kamer voor de PvdA en was voor die fractie woordvoerder volkshuisvesting en verkeer.

Mazure begon zijn loopbaan bij de dienst Zuiderzeewerken en werd in 1950 hoogleraar in de toegepaste mechanica in Delft. Sinds 1956 was hij hoogleraar bouwconstructie.

Zijn voorzitterschap begon in 1966 met de rumoerige installatie van het Boerenpartijlid Adams, die 'fout' was geweest in de oorlog. In 1967 kwam onder zijn leiding een herziening van het reglement van orde tot stand, waarbij onder meer het commissiestelsel werd ingevoerd.

Mazure was een actief korfballer en jarenlang lid van het bestuur van de Korfbalbond.


Anciënniteit

4025 dagen
(9 september 1958 tot 16 september 1969)