dr. M.M. van Toorenburg (CDA) 1

Madeleine van Toorenburg (1968) is vanaf 13 juni 2023 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Zij is sinds 13 juni 2023 fractiesecretaris.

Contact: madeleine.vantoorenburg@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te 's-Gravenhage, 10 mei 1968
 • Gehuwd

 

kinderen

 • 2 dochters

 

woonplaats

 • Rosmalen, Noord-Brabant

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: Bij portefeuille van burgemeester passende werkzaamheden

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: conform geldende regelgeving

 • beschrijving: Toezichthouder

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: conform geldende regelgeving/WNT

 • beschrijving: Ambassadeurswerk

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

afgesloten

 • beschrijving: Provinciebestuur

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: conform geldende regelgeving


Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • Atheneum, RSG Schoonoord, Zeist en Grotius College, Heerlen, vanaf 1980 tot 1987

wetenschappelijk onderwijs

 • Europees & Internationaal Recht/Mensenrechten, Queen Mary and Westfield College, University of London
 • Nederlands Recht, Universiteit Utrecht, vanaf 1987 tot 1993

promotie

 • Faculteit Rechten, onderwerp: Medeplegen, Katholieke Universiteit Tilburg

andere opleidingen

 • Internationaal Humanitair Recht, Rode Kruis, vanaf 1996 tot 1996

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 13 juni 2023
 • beschrijving: Bij portefeuille van burgemeester passende werkzaamheden

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: conform geldende regelgeving

 • beschrijving: Provinciebestuur

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: conform geldende regelgeving

 • beschrijving: Kamerlidmaatschap

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: conform geldende regelgeving

 • beschrijving: Leidinggeven

  advieswerk: ja

  sector: Justitie

  bezoldigd: ja

  toelichting: gangbare bezoldiging/CAO Rijk

 • beschrijving: Leidinggeven

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vergoeding voor uitzending UNMIK

 • beschrijving: Leidinggeven

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: gangbare bezoldiging/CAO Rijk

 • beschrijving: Advocatuur

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: gangbare bezoldiging

 • beschrijving: Onderwijs en onderzoek

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: conform geldende regelgeving

andere activiteiten

 • beschrijving: Toezichthouder

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: conform geldende regelgeving/WNT

 • beschrijving: Ambassadeurswerk

  advieswerk: ja

  sector: Zorg/Justitie

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Ambassadeurswerk

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Toezichthouder

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Toezichthouder

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Toezichthouder

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: conform geldende regelgeving/WNT

 • beschrijving: Toezichthouder

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: conform geldende regelgeving/WNT

 • beschrijving: Toezichthouder

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: conform geldende regelgeving/WNT

 • beschrijving: Toezichthouder

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: conform geldende regelgeving

 • beschrijving: Belangenbehartiger

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: conform geldende regelgeving

 • beschrijving: Toezichthouder

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: conform geldende regelgeving

 • beschrijving: Juridisch advies, vooral aan kinderen

  advieswerk: ja

  sector: Juridisch/Maatschappelijk

  bezoldigd: nee


Partijpolitieke functies

afgesloten

 • beschrijving: Internationaal overleggremium

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Kamerlidmaatschap

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: conform geldende regelgeving

 • beschrijving: belangenbehartiging, vooral die van studenten

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: geldende raadsvergoeding


Publicaties

 • Diverse columns en artikelen gedurende academische functie en Kamerlidmaatschap
 • Proefschrift: Medeplegen, 30 oktober 1998

Onderscheidingen

ridderorden

 • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 30 maart 2021

Reizen

 • doel: OVSE PA CCT (Ad Hoc Committee on Countering Terrorisme)

  bekostiger: In functie

 • doel: Verkiezingswaarneming

  bekostiger: In functie, SG/Biza

 • doel: Najaarsvergadering OVSE PA

  bekostiger: In functie, SG/Biza

 • doel: Verkiezingswaarneming

  bekostiger: In functie, SG/Biza


Geschenken

 • betaald door: Burgemeester Den Haag

  waarde: minder dan 50 euro

 • betaald door: B&W Landgraaf

  waarde: 145

 • betaald door: (Voorzitter) Turkse parlement bij gelegenheid van reis CCT OVSE PA naar Ankara

  waarde: minder dan 50 euro

 • betaald door: Opera Zuid

  waarde: minder dan 50 euro

 • betaald door: OVSE/Gastland Armenië

  waarde: minder dan 50 euro

 • betaald door: Opera Zuid

  waarde: 80 euro

 • betaald door: Diverse relaties (als gedeputeerde Limburg) die mij tevens feliciteerden met lidmaatschap Eerste Kamer.

  waarde: minder dan 50 euro


Anciënniteit

399 dagen
(13 juni 2023 tot heden)