Drs. A. Postema (PvdA)foto van Postema, A.

André Postema (1969) is sinds 7 juni 2011 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Van 13 februari 2018 tot 10 juli 2018 was hij fractievoorzitter.

De heer Postema was van 12 september 2017 tot en met 20 februari 2018 voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO). Sinds 12 september 2017 is de heer Postema vice-voorzitter van de commissie voor Europese Zaken (EUZA). Hij is sinds 1 januari 2017 voorzitter van de Benelux Interparlementaire Assemblee.

De heer Postema was vanaf 1 november 2014 tot 1 december 2018 voorzitter van het College van Bestuur van het Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO).Personalia

 • geboren te Groningen, 2 november 1969
 • samenwonend

kinderen

 • 1 dochter en 1 zoon

woonplaats

 • Maastricht, Limburg

levensbeschouwing (niet-kerkelijk)

 • Humanist

Opleidingen

 • Economie (doctoraal), Rijksuniversiteit Groningen, van 1991 tot 1995
 • Economie (propedeuse), Rijksuniversiteit Groningen, van 1990 tot 1991
 • Geschiedenis (propedeuse), Rijksuniversiteit Leiden, van 1989 tot 1990
 • VWO, Augustinus College te Groningen, van 1982 tot 1989

post-academisch onderwijs

 • Certified Pension Executive Programma, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2016
 • Advanced Management Program, Harvard Business School te Boston, 2009
 • Comenius leergang, Utrecht, van 2002 tot 2003
 • Studieverblijf, New Mexico State University te Las Cruces (USA), van 1993 tot 1994

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 7 juni 2011
 • Voorzitter College van Bestuur Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) vanaf 1 november 2014 tot 1 december 2018
 • Vice-voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht vanaf 1 oktober 2005 tot 1 januari 2014
 • Vice-president Ernst & Young/Capgemini vanaf 1 november 1998 tot 1 oktober 2005
 • Senior manager Nationale Investeringsbank (NIB) vanaf 1 juli 1995 tot 1 november 1998
 • Onderzoekseconoom ministerie van Buitenlandse Zaken vanaf 1 februari 1995 tot 1 juli 1995

andere activiteiten

 • Lid adviescommissie Cultuurwetenschappen Open Universiteit vanaf 1 juni 2017
 • Voorzitter Beneluxparlement vanaf januari 2017
 • Lid algemeen bestuur Limburgse Werkgevers Vereniging vanaf 1 november 2014 tot 1 december 2018
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Chemelot Ventures BV vanaf 1 augustus 2014 tot 1 maart 2018
 • Voorzitter Fonds dr. Sjeng Tans vanaf 2014
 • Lid raad van commissarissen Chemelot Campus BV vanaf 2012 tot 2013
 • Vice-voorzitter Beneluxparlement, voorzitter van de Nederlandse Delegatie vanaf juni 2011 tot januari 2017
 • Lid raad van commissarissen Maastricht UMC+Holding BV vanaf 2010 tot 2013
 • Lid stuurgroep OP-Zuid vanaf 2009 tot 2013
 • Lid bestuur Stichting Regiobranding Limburg vanaf 2009 tot 2012
 • Lid raad van toezicht Adelante Zorggroep vanaf 2009 tot 2012
 • Voorzitter bestuur IZZ, de zorgverzekeraar voor de zorgsector vanaf 2009 tot 2012
 • Vice-voorzitter universiteitsfonds Limburg vanaf 2009 tot 2011
 • Lid programmacommissie Pieken in de Delta vanaf 2009 tot 2011
 • Lid commissie Sorgdrager inzake bekostiging onderwijskwaliteit vanaf 2008 tot 2008
 • Lid Raad van Toezicht Martini Ziekenhuis te Groningen vanaf 2007 tot 2011
 • Voorzitter raad van commissarissen Biomedbooster BV vanaf 2006 tot 2013
 • Voorzitter raad van commissarissen Biopartner Centrum Maastricht BV vanaf 2006 tot 2013
 • Voorzitter bestuur Stichting Kennistransfer Zuid-Oost Nederland vanaf 2006 tot 2013
 • Voorzitter bestuur Stichting Life Science Incubator Maastricht vanaf 2006 tot 2013
 • Lid bestuur Stichting Leergang Bedrijfskunde Zuid-Limburg vanaf 2006 tot 2011
 • Informateur gemeente Maastricht vanaf 2006 tot 2006
 • Lid raad van commissarissen Wonen boven Winkels NV vanaf 2005 tot 2013
 • Lid algemeen bestuur Stichting SURF vanaf 2005 tot 2010
 • Lid Rekenkamer gemeente Maastricht vanaf 2003 tot 2005

Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Lid adviescommissie Cultuurwetenschappen Open Universiteit vanaf 1 juni 2017
 • Voorzitter Beneluxparlement vanaf januari 2017
 • Voorzitter Fonds dr. Sjeng Tans vanaf 2014

afgesloten

 • Voorzitter College van Bestuur Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) vanaf 1 november 2014 tot 1 december 2018
 • Lid algemeen bestuur Limburgse Werkgevers Vereniging vanaf 1 november 2014 tot 1 december 2018
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Chemelot Ventures BV vanaf 1 augustus 2014 tot 1 maart 2018
 • Lid raad van commissarissen Chemelot Campus BV vanaf 2012 tot 2013
 • Vice-voorzitter Beneluxparlement, voorzitter van de Nederlandse Delegatie vanaf juni 2011 tot januari 2017
 • Lid raad van commissarissen Maastricht UMC+Holding BV vanaf 2010 tot 2013
 • Lid stuurgroep OP-Zuid vanaf 2009 tot 2013
 • Lid bestuur Stichting Regiobranding Limburg vanaf 2009 tot 2012
 • Lid raad van toezicht Adelante Zorggroep vanaf 2009 tot 2012
 • Voorzitter bestuur IZZ, de zorgverzekeraar voor de zorgsector vanaf 2009 tot 2012
 • Voorzitter raad van commissarissen Biomedbooster BV vanaf 2006 tot 2013
 • Voorzitter raad van commissarissen Biopartner Centrum Maastricht BV vanaf 2006 tot 2013
 • Voorzitter bestuur Stichting Kennistransfer Zuid-Oost Nederland vanaf 2006 tot 2013
 • Voorzitter bestuur Stichting Life Science Incubator Maastricht vanaf 2006 tot 2013
 • Vice-voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht vanaf 1 oktober 2005 tot 1 januari 2014
 • Lid raad van commissarissen Wonen boven Winkels NV vanaf 2005 tot 2013

Partijpolitieke functies

vorige

 • fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 februari 2018 tot 10 juli 2018
 • waarnemend fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 9 februari 2018 tot 13 februari 2018
 • fractievoorzitter PvdA in de gemeenteraad van Maastricht, van 1 april 2002 tot 1 oktober 2005

Onderscheidingen

buitenlandse

 • Medal of the Baltic Assembly, 25 oktober 2018.

Publicaties

 • André Postema, ‘Leer van de Benelux, dan kom je verder als EU’, NRC, 20 maart 2017
 • André Postema, ‘Benelux aan kop in Europa van verschillende snelheden’, htttp://opiniestukken.nl/opiniestukken/artikel/1433/Benelux-aan-kop-in-Europa-van-verschillende-snelheden, 13 maart 2017
 • André Postema, ‘Onderwijslust’, in: Buitengewoon Mols: liber amicorum prof.mr. G.P.M.F. Mols (Maastricht 2016)
 • André Postema, 'Onderwijs te belangrijk voor symboolpolitiek', Dagblad De Limburger, 26 april 2016.
 • André Postema, ‘Inspecticide maakt scholen nauwelijks wijzer’, Trouw, 15 december 2015
 • Joris Backer, Menno Knip en André Postema, ‘Niets mis met verplichte roulatie accountantskantoren’, Het Financieele Dagblad, 28 september 2015
 • André Postema, ‘Onderwijs en ondernemers in beweging’, NSKB 32 (2015)
 • André Postema, ‘Dualisme of duelisme? Over fricties met de fractie’, in: Liber Amicorum voor Jacques Costongs (Maastricht 2014).
 • http://www.pvda.nl/berichten/2014/01/Publieke+taak+is+publieke+zaak
 • André Postema, ‘Publieke taak is publieke zaak’, januari 2014
 • André Postema, Maastricht University: a love story. Address delivered on the occasion of Maastricht University’s 38th Dies Natalis, 10 January 2014, Maastricht 2014.
 • André Postema, ‘043, de kracht van netnummer branding’, Lokaal Bestuur, december 2012.
 • André Postema, ‘De trage student is typisch Nederlands’, De Volkskrant, 18 juli 2012
 • André Postema, ‘Boete voor langslapers?’, Dagblad de Limburger, 11 juli 2012.
 • André Postema, ‘Wetenschap niet tegen elke prijs. De Debye-affaire en het morele kompas van Gerard Mols’, UM Magazine, Juni 2012.
 • André Postema, ‘Kies voor open Limburg’, Dagblad de Limburger, 9 februari 2011.
 • André Postema, ‘Academische bedrijfsvoering’, in: Gerard Mols en André Postema (eds), Adieu Jo Ritzen 2003-2011 (Maastricht 2011).
 • André Postema, ‘De zoektocht naar gezond verstand in de zorg’, Seneca Journaal, 9-1 (2010).
 • André Postema, ‘Het nieuwe zorgstelsel heeft geen rem’, Seneca Journaal 8-1 (2009).
 • André Postema, ‘Limburgse brain drain kan met verstand worden gekeerd’, Dagblad de Limburger, 25 november 2008.
 • 'De IB-Groep en de vlucht uit de Hybriditeit' in: dr. T. Brandsen e.a., Meervoudig Bestuur. Publieke dienstverlening door hybride organisaties (Tilburg 2006).
 • `Trajectmanagement voorkomt brokken', Openbaar Bestuur 9 (2005)
 • 'GVU gezond verzelfstandigd', Openbaar Bestuur 3 (2003)
 • drs. M.J. de Weger, drs. M.C.A.B. Hols, drs. A. Postema en drs. W.L.M. Schotman, 'Vijftig vragen over vraagfinanciering'. VNG, pocketreeks lokaal bestuur (Den Haag 2003)
 • drs. A. Postema en mr. drs. J.P. van der Meij, 'De verzelfstandiging van het GVB', Wetenschappelijke Raad voor Amsterdam - WRA Essays 1 (Amsterdam 2002).
 • drs. A. van der Wal, drs. A. Postema en drs. W.L.M. Schotman, `Kaderwet zelfstandige bestuursorganen: gevolgen voor bestaande ZBO's', Overheidsmanagement 12 (2002).
 • `Privatisation in the Netherlands: The state of the State's affairs', Netherlands Briefing (Den Haag, 1999).
 • B. Bruin RA, prof. dr. C.A. van Egten, drs. A. Postema e.a., 'Banqueroute. Risicoanalyse van misbruik van financiële diensten door criminele organisaties' (Utrecht 1999).

Hobby's

 • hardlopen, zeilen, wetenschapsgeschiedenis

Reizen

 • Milaan vanaf 12 juli 2015 tot 14 juli 2015

Anciënniteit

2910 dagen
(7 juni 2011 tot heden)