Drs. C.J. Schouten (ChristenUnie)Carola Schouten

Carola Schouten (1977) is sinds 10 januari 2022 minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Zij was van 26 oktober 2017 tot 10 januari 2022 minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.