drs. C.P.W.J. Stienen MA (D66) 1

Petra Stienen (1965) was van 9 juni 2015 tot 13 juni 2023 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer.

Zij was vanaf 12 januari 2021 ondervoorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ).


Anciënniteit

2926 dagen
(9 juni 2015 tot 13 juni 2023)