Drs. H. ten Hoeve (OSF)foto van Hoeve, H. ten

Henk ten Hoeve (1946) is vanaf 9 juni 2015 lid van de OSF-fractie in de Eerste Kamer. Eerder was hij dat van 10 juni 2003 tot 7 juni 2011. Hij is en was fractievoorzitter van de eenmansfractie.Personalia

 • geboren te Heerenveen, 15 september 1946
 • gehuwd te Rotterdam, 25 november 1970

kinderen

 • 1 dochter en 2 zoons

woonplaats

 • Stiens, Friesland/Fryslân

levensbeschouwing

 • Protestants

Opleidingen

 • rechten (kandidaats) Rijksuniversiteit Groningen
 • economie Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, van 1963 tot 1971
 • h.b.s.-a "Eerste Christelijke HBS" te Rotterdam, tot 1963

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 9 juni 2015
 • Lid centrale directie (portefeuille personeel, financiën en beheer) Dockingacollege te Dokkum vanaf 1997 tot 2008
 • 'kwartiermaker' (leiding reorganisatie) Dockingacollege te Dokkum vanaf 1996 tot 1997
 • Conrector Christelijke Scholengemeenschap "Oostergo" te Dokkum (sinds 1 augustus 1994 door fusie 'Dockingacollege') vanaf 1988 tot 1996
 • Lid Provinciale Staten van Friesland vanaf 30 januari 1980 tot 1 december 1988
 • Leraar economische wetenschappen, Christelijke Scholengemeenschap "Oostergo" te Dokkum vanaf 1974 tot 1988
 • Medewerker stafafdeling Sociaal Onderzoek en Planning, Dienst van Volkshuisvesting, gemeente Rotterdam vanaf 1972 tot 1974
 • Wetenschappelijk medewerker afdeling regionaal-economisch onderzoek, NEI (Nederlands Economisch Instituut) te Rotterdam vanaf 1970 tot 1972

andere activiteiten

 • Lid bestuur Stifting Fryske Berneopfang vanaf 1 september 2013
 • Lid bestuur Stichting Âlde Fryske Tsjerken vanaf 1 maart 2013
 • Voorzitter Kerkenraad PKN Stiens vanaf 1 oktober 2011
 • Penningmeester VvE Feriënpark Bad Sachsa vanaf 1 oktober 2011
 • Voorzitter Stichting Vluchtelingenwerk Dongeradeel vanaf 1995 tot 1 januari 2003
 • Penningmeester Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum te Ljouwert (Leeuwarden) vanaf 1994 tot 2002
 • Lid vaksectie economische wetenschappen CEVO (Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven) vanaf 1989 tot 1994
 • Lid dagelijks bestuur OLAF (Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland) vanaf 1986 tot 1988
 • Lid algemeen bestuur OLAF (Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland) vanaf 1983 tot 1986

Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Lid bestuur Stifting Fryske Berneopfang vanaf 1 september 2013
 • Lid bestuur Stichting Âlde Fryske Tsjerken vanaf 1 maart 2013
 • Voorzitter Kerkenraad PKN Stiens vanaf 1 oktober 2011
 • Penningmeester VvE Feriënpark Bad Sachsa vanaf 1 oktober 2011


Partijpolitieke functies

 • voorzitter Wetenschappelijk Bureau OSF, van 1 oktober 2011 tot 1 juli 2015
 • fractievoorzitter OSF Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 7 juni 2011 en vanaf 9 juni 2015

vorige

 • voorzitter programmacommissie FNP, 1997
 • voorzitter FNP, van 1976 tot 1980
 • penningmeester FNP, van 1975 tot 1976

Anciënniteit

4361 dagen
(9 juni 2015 tot heden)
(10 juni 2003 tot 7 juni 2011)