L.G.A. graaf van Limburg StirumVoorzitter van de Eerste Kamer van februari 1849 tot augustus 1850. Was aanvankelijk officier der artillerie en later grietman (burgemeester in Friesland) van Kollumerland en Nieuw-Kruisland. Maakte in 1840 deel uit van de Dubbele Tweede Kamer, die de Grondwetsherziening behandelde. Nog voor de Grondwetsherziening van 1848 werd hij door de koning tot Eerste Kamerlid benoemd.

In 1850 werd hij tot Commissaris des Konings in Groningen benoemd en drie jaar later ging hij die functie in Gelderland bekleden. Daarna wederom Eerste Kamerlid.


Anciënniteit

2282 dagen
(13 april 1880 tot 30 augustus 1884)
(7 oktober 1848 tot 20 augustus 1850)