Senator Kox (SP)

Tiny Kox (1953) is sinds 10 juni 2003 lid van de SP-fractie in de Eerste Kamer. Hij is vanaf 13 juni 2023 vice-fractievoorzitter. Hij was van 10 juni 2003 tot 25 januari 2022 fractievoorzitter.

De heer Kox is sinds 24 januari 2022 voorzitter van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa (PACE).

Contact: mkox@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te Zeelst; gem. Veldhoven, 6 mei 1953
 • gehuwd

 

kinderen

 • 2 zoons

 

woonplaats

 • Tilburg, Noord-Brabant

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: leidt vergaderingen van Assemblee, Standing Committee, Bureau, Presidential Committee en Joint Committee; vertegenwoordigt Assemblee naar buiten toe en in internationale relaties

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

  toelichting: kostenvergoedingsregeling

 • beschrijving: Deelname als benoemd lid van de Nederlandse parlementaire delegatie. De Parlementaire vergadering bestaat uit nationale volksvertegenwoordigers uit de parlementen van de 47 lidstaten van de verdragsorganisatie.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Deelname-vergoeding op grond van art. 9a Wet vergoedingen leden Eerste Kamer. Kostenvergoeding door Interparlementaire Griffie Staten-Generaal. Vergoeding in verband met werkbezoeken als rapporteur door secretariaat Parlementaire vergadering.

afgesloten

 • Voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting 13 Volt Tilburg vanaf januari 2015 tot februari 2016
 • Ondervoorzitter Parlementaire Assemblee Raad van Europa vanaf 24 januari 2011 tot januari 2013
 • beschrijving: Fractievoorzitters maken uit hoofde van hun functie deel uit van Presidential Committee, Bureau en Standing Committee van de Parlementaire vergadering. Jaarlijks gekozen door leden van de fractie.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • Plaatsvervangend lid Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa vanaf 25 september 2003 tot 22 januari 2007
 • Plaatsvervangend lid Parlementaire Vergadering NAVO vanaf september 2003 tot januari 2010
 • Lid Helsinki comite tot januari 2018

Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • H.e.a.o.-E.J. te Eindhoven, vanaf 1970 tot 1973
 • H.b.s.-a, "Rythoviuscollege" te Eersel, vanaf 1965 tot 1970

wetenschappelijk onderwijs

 • Rechten (kandidaats) Katholieke Hogeschool Tilburg (thans Universiteit van Tilburg), vanaf 1973 tot 1975

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 10 juni 2003
 • beschrijving: leidt vergaderingen van Assemblee, Standing Committee, Bureau, Presidential Committee en Joint Committee; vertegenwoordigt Assemblee naar buiten toe en in internationale relaties

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

  toelichting: kostenvergoedingsregeling

 • Algemeen secretaris SP vanaf 1994 tot 24 mei 2003
 • Lid gemeenteraad van Tilburg (fractievoorzitter) vanaf 7 september 1982 tot april 1999
 • Hoofdredacteur SP-blad "De Tribune" vanaf 1981 tot 1994
 • Coördinator Tilburgse Rechtswinkel vanaf 1978 tot 1982
 • Medewerker Dienst Algemene Zaken, gemeente Oosterhout vanaf 1978 tot 1978
 • Vrijwilliger Tilburgse Rechtswinkel vanaf 1975 tot 1978

andere activiteiten

 • Voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting 13 Volt Tilburg vanaf januari 2015 tot februari 2016
 • Ondervoorzitter Parlementaire Assemblee Raad van Europa vanaf 24 januari 2011 tot januari 2013
 • beschrijving: Deelname als benoemd lid van de Nederlandse parlementaire delegatie. De Parlementaire vergadering bestaat uit nationale volksvertegenwoordigers uit de parlementen van de 47 lidstaten van de verdragsorganisatie.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Deelname-vergoeding op grond van art. 9a Wet vergoedingen leden Eerste Kamer. Kostenvergoeding door Interparlementaire Griffie Staten-Generaal. Vergoeding in verband met werkbezoeken als rapporteur door secretariaat Parlementaire vergadering.

 • beschrijving: Fractievoorzitters maken uit hoofde van hun functie deel uit van Presidential Committee, Bureau en Standing Committee van de Parlementaire vergadering. Jaarlijks gekozen door leden van de fractie.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • Plaatsvervangend lid Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa vanaf 25 september 2003 tot 22 januari 2007
 • Plaatsvervangend lid Parlementaire Vergadering NAVO vanaf september 2003 tot januari 2010
 • Lid Helsinki comite tot januari 2018

Partijpolitieke functies

afgesloten

 • beschrijving: Voorzitter van de SP-fractie in de Eerste Kamer. Gekozen door leden SP-fractie.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vergoeding op grond van Wet vergoedingen leden Eerste Kamer.

 • beschrijving: De fractievoorzitter van de SP in de Eerste Kamer maakt uit hoofde van zijn functie deel uit van het Partijbestuur van de SP.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • Algemeen secretaris SP vanaf 1994 tot 24 mei 2003
 • Fractievoorzitter SP gemeenteraad van Tilburg vanaf september 1982 tot 1999
 • Lid dagelijks bestuur SP vanaf 1981 tot 24 mei 2003
 • Hoofdredacteur "Buurtkrant", actiekrant voor huurders en woningzoekenden van de SP vanaf 1978 tot 1981
 • Medewerker SP tot 6 september 2019
 • Lid Redactieraad Spanning, maandblad Wetenschappelijk Bureau SP tot 6 september 2019
 • Adviseur Studiecentrum SP tot 6 september 2019


Reizen

 • doel: 3 overnachtigingen in hotel Oekraïne te Moskou in het kader van deelname aan de conferentie van Rechtvaardig Rusland

  bekostiger: Fair Russia


Geschenken

 • betaald door: Republiek Armenië

  waarde: onbekend


Anciënniteit

7482 dagen
(10 juni 2003 tot heden)