Mr. A. Broekers-Knol (VVD)foto van Broekers-Knol, A.

Ankie Broekers-Knol (1946) is sinds 2 juli 2013 Voorzitter van de Eerste Kamer. Vanaf 2 oktober 2001 is zij lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.

Zij was directeur afdeling Moot Court van de Juridische faculteit van de Universiteit Leiden. Ook was zij lid van de gemeenteraad van Bloemendaal.

Ankie Broekers-Knol was voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J), vice voorzitter van de commissie voor Europese Samenwerkingorganisaties (ESO) en lid van de commissie voor Immigratie en Asiel en JBZ-Raad (I&A/JBZ), en voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO). Daarnaast was zij lid van de Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa, en lid van de delegatie COSAC.Personalia

 • geboren te Leiden, 23 november 1946
 • gehuwd te Voorburg, 2 oktober 1971

kinderen

 • 2 dochters
 • 5 kleinkinderen

woonplaats

 • Overveen, Noord-Holland

Opleidingen

 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden, van september 1965 tot december 1970, afstudeerrichting : civiel recht, keuzevak : Anglo-Amerikaans recht, scriptie : De aansprakelijkheid van de arts
 • gymnasium-a, "Huygens Lyceum" te Voorburg, van 1958 tot 1965

overige

 • cursus onderhandelen te Amsterdam, 1998
 • diverse beroepscursussen

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 2 oktober 2001
 • Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 2 juli 2013
 • Directeur afdeling Moot Court, Universiteit Leiden (tot 1 januari 1998 Rijksuniversiteit Leiden) vanaf 1 september 1992 tot 1 januari 2012
 • Wetenschappelijk medewerker en secretaris in het faculteitsbestuur, juridische faculteit, Rijksuniversiteit Leiden vanaf 1 september 1988 tot 1 september 1992
 • Lid gemeenteraad van Bloemendaal vanaf 29 april 1986 tot 1 mei 1997
 • Wetenschappelijk medewerker / universitair docent Rijksuniversiteit Leiden, Juridische faculteit vanaf 1 april 1971 tot 1 januari 2012

andere activiteiten

 • Lid jury studentenparlement, editie 2018/2019 vanaf 1 oktober 2018 tot 7 mei 2019
 • Voorzitter jury Ribbius-Peletier penning vanaf 2018
 • Voorzitter Comité van Aanbeveling 41e Lustrum Leidse studentenvereniging Minerva 2018/2019 vanaf 2018
 • Lid bestuur Bontius Stichting vanaf 2017
 • Voorzitter jury mr. Eva Meilloprijs vanaf 2016
 • Voorzitter en lid Raad van Advies Frans Halsmuseum Haarlem vanaf 2014
 • Voorzitter Reünisten Raad Leidse Studentenvereniging Minerva vanaf oktober 2013
 • Medewerker post-academisch onderwijs Moot Court, Juridische Faculteit, Universiteit Leiden vanaf 1 januari 2012 tot 1 november 2015
 • Lid Nederlands-Franse Samenwerkingsraad van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vanaf 1 april 2010 tot 2013
 • Voorzitter Commissie Leeftijdsonderzoek vanaf 1 maart 2010 tot 2014
 • Lid bestuur Vereniging Vrienden van de Juridische Faculteit Leiden vanaf 1 januari 2010 tot 2012
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Landelijk Register Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) vanaf 2007
 • Voorzitter Stuurgroep Samenwerking rechtbanken 's-Gravenhage en Haarlem en juridische faculteit Universiteit Leiden vanaf 2005 tot 2009
 • Voorzitter Taskforce verbetering rendementen afstuderen studenten vanaf 2005 tot 2009
 • Hoofdredacteur blad alumnivereniging juridische faculteit vanaf 2005 tot 2009
 • Docent Postacademische opleiding gerechtelijk Deskundige Juridische Faculteit Leiden vanaf 2004 tot 2017
 • Voorzitter commissie van Beroep KG&CC vanaf juni 2003 tot 2015
 • Lid Comité van Aanbeveling "Wildhoef" (Ver. Pro Senectute) vanaf 2002 tot 2011
 • Lid faculteitsraad Juridische Faculteit, Universiteit Leiden vanaf 1999 tot 2001
 • Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand, gemeente Bloemendaal vanaf 1998 tot 31 december 2012
 • Secretaris bestuur "Kennemer Golf en Country Club" (KG&CC) vanaf 1997 tot 2003
 • Lid bestuur Vereniging Faculty Club vanaf 1994 tot 2004
 • Lid bestuur Stichting tot exploitatie Faculty Club vanaf 1994 tot 2004
 • Lid lustrumcommissie Universiteit Leiden vanaf 1993 tot 1995
 • Lid Centraal Stembureau Universiteit Leiden vanaf 1992 tot 2005
 • Lid bestuur alumnivereniging juridische faculteit vanaf 1992 tot 1999
 • Lid Discipline Overlegorgaan Rechtsgeleerdheid vanaf 1988 tot 1992
 • Lid curatorium Cleveringa-leerstoel, Universiteit Leiden vanaf 1988 tot 1992
 • Lid en (waarnemend) voorzitter Commissie beroep en bezwaar gemeente Bloemendaal vanaf 1986 tot 1997
 • Lid faculteitsraad Juridische Faculteit, Universiteit Leiden vanaf 1973 tot 1977
 • Docent Postacademische cursussen voor het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) tot 2017
 • Docent Postacademische cursussen voor diverse advocatenkantoren tot 2017
 • Docent Postacademische cursussen voor de IND (Immigratie- Naturalisatie Dienst) tot 2007
 • Docent Postacademische cursussen voor de ministeries van Justitie, Verkeer en Waterstaat en Landbouw tot 2001
 • Docent Postacademische cursussen voor de OPTA tot 2001

Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Voorzitter jury Ribbius-Peletier penning vanaf 2018
 • Voorzitter Comité van Aanbeveling 41e Lustrum Leidse studentenvereniging Minerva 2018/2019 vanaf 2018
 • Lid bestuur Bontius Stichting vanaf 2017
 • Voorzitter jury mr. Eva Meilloprijs vanaf 2016
 • Voorzitter en lid Raad van Advies Frans Halsmuseum Haarlem vanaf 2014
 • Voorzitter Reünisten Raad Leidse Studentenvereniging Minerva vanaf oktober 2013
 • Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 2 juli 2013
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Landelijk Register Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) vanaf 2007

afgesloten

 • Lid jury studentenparlement, editie 2018/2019 vanaf 1 oktober 2018 tot 7 mei 2019
 • Medewerker post-academisch onderwijs Moot Court, Juridische Faculteit, Universiteit Leiden vanaf 1 januari 2012 tot 1 november 2015
 • Lid Nederlands-Franse Samenwerkingsraad van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vanaf 1 april 2010 tot 2013
 • Voorzitter Commissie Leeftijdsonderzoek vanaf 1 maart 2010 tot 2014
 • Lid bestuur Vereniging Vrienden van de Juridische Faculteit Leiden vanaf 1 januari 2010 tot 2012
 • Voorzitter Stuurgroep Samenwerking rechtbanken 's-Gravenhage en Haarlem en juridische faculteit Universiteit Leiden vanaf 2005 tot 2009
 • Voorzitter Taskforce verbetering rendementen afstuderen studenten vanaf 2005 tot 2009
 • Hoofdredacteur blad alumnivereniging juridische faculteit vanaf 2005 tot 2009
 • Docent Postacademische opleiding gerechtelijk Deskundige Juridische Faculteit Leiden vanaf 2004 tot 2017
 • Voorzitter commissie van Beroep KG&CC vanaf juni 2003 tot 2015
 • Lid Comité van Aanbeveling "Wildhoef" (Ver. Pro Senectute) vanaf 2002 tot 2011
 • Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand, gemeente Bloemendaal vanaf 1998 tot 31 december 2012
 • Secretaris bestuur "Kennemer Golf en Country Club" (KG&CC) vanaf 1997 tot 2003
 • Lid bestuur Vereniging Faculty Club vanaf 1994 tot 2004
 • Lid bestuur Stichting tot exploitatie Faculty Club vanaf 1994 tot 2004
 • Directeur afdeling Moot Court, Universiteit Leiden (tot 1 januari 1998 Rijksuniversiteit Leiden) vanaf 1 september 1992 tot 1 januari 2012
 • Lid Centraal Stembureau Universiteit Leiden vanaf 1992 tot 2005
 • Wetenschappelijk medewerker / universitair docent Rijksuniversiteit Leiden, Juridische faculteit vanaf 1 april 1971 tot 1 januari 2012
 • Docent Postacademische cursussen voor het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) tot 2017
 • Docent Postacademische cursussen voor diverse advocatenkantoren tot 2017
 • Docent Postacademische cursussen voor de IND (Immigratie- Naturalisatie Dienst) tot 2007

Partijpolitieke functies

 • voorzitter programcommissie VVD Bloemendaal gemeenteraads- verkiezingen 2014

vorige

 • Lid gemeenteraad van Bloemendaal, van 29 april 1986 tot 1 mei 1987
 • voorzitter verkiezingsprogramma VVD Gemeenteraad Bloemendaal 2012
 • lid bestuur VVD Kamercentrale Haarlem, van mei 1998 tot 2003
 • vicevoorzitter VVD Ondercentrale Haarlem/Velsen, van november 1997 tot 2003
 • lid propagandacommissie VVD Leiden, van 1969 tot 1970

Onderscheidingen

buitenlandse

 • Grote Gouden Ereteken met Lint van Verdiensten voor de Republiek Oostenrijk, 17 mei 2018
 • Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Stella d'Italia (Ridder Grootkruis in de Orde van de Ster van Italië), 23 november 2017
 • Grootkruis kroonorde van België, november 2016

Publicaties

 • "Pleitwijzer, succesvol pleiten in de praktijk" (met B.M.J. van Klink) (Amsterdam, 2016, 22e druk)
 • "Juridisch Wijzer, De Staat, Europa en het recht" (met B.M.J. van Klink), uitg. Bert Bakker, Amsterdam (2013, 5e druk)
 • "Aandacht voor Europa in de Eerste Kamer. Een voortrekkersrol", in Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012 (september 2012)
 • "Odysseus in Leiden. Drie aspecten van Hans Nieuwenhuis", in Ex libris Hans Nieuwenhuis (oktober 2009)
 • "De tweetrapsraket van de wetsvoorstellen Stille cessie en financiëlezekerheidsovereenkomsten", in: Maandblad voor Vermogensrecht, augustus 2009
 • "Mondelinge vaardigheden in de juridische opleiding", in: "Ars Aequi" (1999)
 • "Moot Court", in: "Elf gedachten over onderwijs" (Leiden, 1993)
 • "Een methode voor het oplossen van casusposities" (met P. Abas) (Gouda, 1985)

Hobby's

 • Politiek, geschiedenis, koken, skiën, golf, lezen, zingen

Anciënniteit

6438 dagen
(2 oktober 2001 tot heden)