Mr. D.J.H. van Dijk (SGP)foto van Dijk, D.J.H. van

Diederik van Dijk (1971) is vanaf 9 juni 2015 lid van de SGP-fractie in de Eerste Kamer.Personalia

 • geboren te Driebergen-Rijssenburg, 22 november 1971
 • gehuwd

woonplaats

 • Benthuizen, Zuid-Holland

levensbeschouwing

 • lid Hersteld Hervormde Kerk

Opleidingen

 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Utrecht, vanaf 1991 tot 1996

stages e.d.

 • stage Unie van Waterschappen
 • stage wetenschappelijk bureau SGP

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 9 juni 2015
 • Directeur Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) vanaf 1 april 2018
 • Beleidsmedewerker buitenlandse zaken, justitie, defensie, Europese zaken en infrastructuur en milieu, SGP-Tweede Kamerfractie vanaf 1996 tot 31 december 2015

andere activiteiten

 • Lid bestuur Yona (Bevorderen verantwoord internetgedrag) vanaf oktober 2015
 • Lid Raad van Toezicht Lelie Zorggroep vanaf september 2015 tot 1 juli 2018
 • Lid Raad van Toezicht SORG (MBO en voortgezet onderwijs) vanaf 20 juni 2012 tot 1 juli 2018
 • Ouderling Hersteld Hervormde Kerk van Waddinxveen vanaf 2008 tot 2015
 • Plv. lid klachtencommissie "Adullam" vanaf 2008
 • Juridisch adviseur Generale Commissie voor het opzicht Hersteld Hervormde Kerk vanaf 25 juni 2005 tot 1 januari 2018
 • Commissaris Erdee Media Groep vanaf 20 juni 2004 tot 11 oktober 2018
 • Voorzitter klachtencommissie "Schuilplaats" vanaf 2004
 • Diaken / ouderling Hervormde Bethlehemkerkgemeente te 's-Gravenhage vanaf 2000 tot 2004
 • Lid bestuur Hogeschool 'De Driestar' te Gouda vanaf 1998 tot 2005
 • Voorzitter Groen van Prinstererkring vanaf 1997 tot 2015

Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Directeur Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) vanaf 1 april 2018
 • Voorzitter van het 'Platform voor het leven' vanaf 1 april 2018
 • Lid van het dagelijks bestuur van de coalitie 'Van betekenis tot het einde' vanaf 1 april 2018
 • Lid bestuur Yona (Bevorderen verantwoord internetgedrag) vanaf oktober 2015
 • Plv. lid klachtencommissie "Adullam" vanaf 2008
 • Voorzitter klachtencommissie "Schuilplaats" vanaf 2004

afgesloten

 • Lid Raad van Toezicht Lelie Zorggroep vanaf september 2015 tot 1 juli 2018
 • Lid Raad van Toezicht SORG (MBO en voortgezet onderwijs) vanaf 20 juni 2012 tot 1 juli 2018
 • Juridisch adviseur Generale Commissie voor het opzicht Hersteld Hervormde Kerk vanaf 25 juni 2005 tot 1 januari 2018
 • Commissaris Erdee Media Groep vanaf 20 juni 2004 tot 11 oktober 2018
 • Beleidsmedewerker buitenlandse zaken, justitie, defensie, Europese zaken en infrastructuur en milieu, SGP-Tweede Kamerfractie vanaf 1996 tot 31 december 2015

Partijpolitieke functies

vorige

 • plaatsvervangend lid Raad van Advies voor provinciale SGP-vereniging Zuid Holland
 • voorzitter SGP kiesvereniging 's-Gravenhage

Publicaties

 • (mede)auteur van enkele SGP-uitgaven, columns en (opinie)artikelen
 • "Getuigen; citaten uit werk van Groen van Prinsterer" (2013)
 • “De toekomst van de gereformeerde gezindte” (met anderen 2013)
 • “Daar staan we voor; als christen present in de samenleving” (met anderen 2011)
 • “Open vensters”; Menno de Bruyne 25 jaar SGP-voorlichter (met anderen 2009)
 • “Nog bijzonderheden? Bij het afscheid van Tweede Kamerlid mr.dr. J.T. van den Berg” (met anderen 2002)
 • "Vonken van heilig vuur; Groen van Prinsterer tweehonderd jaar" (met anderen, 2001)
 • "Groen en de grondwet. De betekenis van Groen van Prinsterers visie op de grondwet van 1848" (met anderen, 1998)
 • "Dagindeling door taakverdeling" (met anderen, 1997)
 • "Het waterschap boven water" (1996)

Anciënniteit

1445 dagen
(9 juni 2015 tot heden)