Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Mr.dr. R. Kranenburg (VDB/PvdA)Professor Roelof Kranenburg (1880-1956) was voorzitter van de Eerste Kamer van juli 1946 tot juni 1950. Hij was in 1929-1935 en 1937-1946 Eerste Kamerlid voor de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) en vanaf 1946 voor de PvdA.

Kranenburg was aanvankelijk advocaat in Amsterdam en Groningen en werd daarna arrondissementsrechter in Tiel en Utrecht. In 1914 volgde zijn benoeming tot hoogleraar staats- en administratief recht in Amsterdam. Tijdens het interbellum gold Kranenburg als een autoriteit op het gebied van het staatsrecht (van zijn hand verscheen in 1924/1925 een handboek hierover).

Hij was verder onder meer Statenlid, voorzitter van de VDB en vice-voorzitter van de PvdA. In 1951 werd hij lid van de Raad van State. Hij bleef dit tot 1955. In 1948 leidde Kranenburg de Verenigde Vergadering waarin koningin Juliana werd ingehuldigd.


Anciënniteit

7296 dagen
(9 juni 1937 tot 1 juni 1951)
(17 september 1929 tot 17 september 1935)