mr. N.J.J. van Kesteren (CDA) 1

Niek Jan van Kesteren (1952) was van 9 juni 2015 tot 13 juni 2023 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Hij was vice-fractievoorzitter.

De heer Van Kesteren was van 28 september 2021 tot 22 februari 2022 fractievoorzitter. Daarvoor was hij ook al vice-fractievoorzitter.

De heer Van Kesteren was voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) en van de vaste Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV).


Anciënniteit

2926 dagen
(9 juni 2015 tot 13 juni 2023)