N.J.F. Pouw-Verweij

Nicki Pouw-Verweij (1991) was van 15 februari 2021 tot 31 maart 2021 lid van de Fractie-Nanninga in de Eerste Kamer.

Mevrouw Pouw-Verweij was van 29 november 2020 tot 15 februari 2021 lid van de Fractie-Van Pareren in de Eerste Kamer. Van 13 november 2019 tot 29 november 2020 was zij lid van de FVD-fractie.

Mevrouw Pouw-Verweij was eerder al van 11 juni 2019 tot en met 23 juli 2019 lid van de FVD-fractie. Aan haar was met ingang van 24 juli 2019 op haar verzoek door de Voorzitter van de Eerste Kamer tot en met 12 november 2019 tijdelijk ontslag verleend als Lid van de Eerste Kamer wegens zwangerschap en bevalling. Mevrouw Pouw-Verweij is in haar periode van verlof vervangen door de heer drs. O.J. (Otto) Hermans.


Anciënniteit

547 dagen
(13 november 2019 tot 31 maart 2021)
(11 juni 2019 tot 24 juli 2019)