Prof. dr. E.B. van Apeldoorn (SP)foto Senator van Apeldoorn (SP)

Bastiaan van Apeldoorn (1970) is vanaf 9 juni 2015 lid van de SP-fractie in de Eerste Kamer.

Hij is sinds 13 februari 2024 vice-fractievoorzitter van de SP.

De heer van Apeldoorn is sinds 27 juni 2023 voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA).

Eerder was hij van 18 juni 2019 tot 13 juni 2023 voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en ondervoorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA).

Hij is sinds 1 oktober 2018 hoogleraar Mondiale Politieke Economie en Geopolitiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Contact: bastiaan.vanapeldoorn@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te Groningen, 22 maart 1970

 

kinderen

 • 2 dochters

 

woonplaats

 • Haarlem, Noord-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Hoogleraar Mondiale Politieke Economie en Geopolitiek Vrije Universiteit Amsterdam vanaf 1 oktober 2018

afgesloten

 • Universitair hoofddocent internationale betrekkingen Vrije Universiteit te Amsterdam vanaf januari 2006 tot 1 oktober 2018

Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • VWO, "H.N. Werkman College" te Groningen, vanaf 1982 tot 1988

wetenschappelijk onderwijs

 • Politicologie: internationale betrekkingen (cum laude), Universiteit van Amsterdam, vanaf 1988 tot 1994

promotie

 • Politieke en sociale wetenschappen (Ph.D) (cum laude), Europees Universtitair Instituut te Florence, januari 1999

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 9 juni 2015
 • Hoogleraar Mondiale Politieke Economie en Geopolitiek Vrije Universiteit Amsterdam vanaf 1 oktober 2018
 • Universitair hoofddocent internationale betrekkingen Vrije Universiteit te Amsterdam vanaf januari 2006 tot 1 oktober 2018
 • Universitair docent internationale betrekkingen Vrije Universiteit te Amsterdam vanaf januari 2000 tot januari 2006
 • Onderzoeksassistent van prof. C. Crouch Europees Universitair Instituut te Florence vanaf maart 1998 tot juli 1998
 • Postdoctoraal fellow Max Planck Instituut voor Maatschappijstudies te Keulen vanaf januari 1998 tot januari 2000
 • Wetenschappelijk assistent Robert Schuman Center, Europees Universitair Instituut te Florence vanaf oktober 1997 tot december 1997
 • Wetenschappelijk onderzoeker Europees Universitair Instituut te Florence vanaf 1994 tot 1998

andere activiteiten

 • Extern deskundige Europa project WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) vanaf januari 2006 tot december 2006
 • Docent zomercursus University of Victoria, Victoria (B.C., Canada) vanaf januari 2000 tot december 2000


Publicaties

 • Vele wetenschappelijke artikelen, rapporten en bijdragen aan boeken, o.a.:
 • (met Naná de Graaff) “The Corporation in Political Science” (2017), in Andre Spicer en Grietje Baars (red). The Critical Corporation Handbook. Cambridge University Press.
 • “Dolende Navo moet op de schop om wereld echt veiliger te maken” (2017), Trouw.
 • (met Naná de Graaff) American Grand Strategy and Corporate Elite Networks. The Open Door and its Variations since the End of the Cold War” (2016). Routledge.
 • “Met elke bom op IS raakt de politieke oplossing verder uit beeld” (2014), Socialisme & Democratie.
 • “De boemerang van de geopolitiek” (2014), Beleid en Maatschappij.
 • (met Naná de Graaff en Henk Overbeek, red.) State-Capital Nexus in the Global Crisis (2014). Routledge.
 • (met Naná de Graaff) “Corporate Elite Networks and US Post-Cold War Grand Strategy from Clinton to Obama” (2014), European Journal of International Relations.
 • “Uitgangspunten voor een Socialistisch Buitenlandsbeleid” (2014), Spanning.
 • “Muntunie elimineert de democratie” (2013), De Volkskrant.
 • “Obama blijft oorlogspresident: toespraak markeert legitimatie nieuwe vormen van geweld” (2013). Spanning.
 • (met David Hollanders en Harrie Verbon) “De Beste Bank is een Genationaliseerde Bank” (2013), De Volkskrant.
 • “Van Rompuy’s weg is de onze niet” (2013), Socialisme & Democratie.
 • (met Naná de Graaff) “Economische elitenetwerken en Amerikaans buitenlands beleid van Clinton tot Obama” (2012). Res Publica.
 • (met Henk Overbeek, red.) Neoliberalism in Crisis (2012). Palgrave.
 • “De eurocrisis en de IPE in de Lage Landen: kritische “IPE’ers” verenigt u!” (2012). Res Publica.
 • “De macht van het kapitaal” (2011) Socialisme & Democratie.
 • (met Jan Drahokoupil en Laura Horn, red.) Contradictions and Limits of Neoliberal European Governance – From Lisbon to Lisbon (2009). Palgrave.
 • (met Henk Overbeek en Andreas Nölke, red.) The Transnational Politics of Corporate Governance Regulation (2007). Routledge.
 • “The Political Economy of European Integration in the Polder: Asymmetrical Supranational Governance and the Limits of Legitimacy of Dutch EU Policy-Making” (2007), WRR-Webpublicatie nr. 15.

Reizen

Geen reizen gemaakt


Geschenken

Geen geschenken ontvangen


Anciënniteit

3327 dagen
(9 juni 2015 tot heden)