Prof.mr. P. Nicolaï (PvdD) 1

Peter Nicolaï (1947) is vanaf 11 juni 2019 lid van de PvdD-fractie in de Eerste Kamer. Hij is de fractiesecretaris en sinds 13 juni 2023 vice-fractievoorzitter.

De heer Nicolaï is sinds 27 juni 2023 ondervoorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL).

Eerder was hij ondervoorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ).

Contact: peter.nicolai@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te Amsterdam, 28 juni 1947
 • ongehuwd

 

kinderen

 • 2 zonen en 2 dochters

 

woonplaats

 • Amsterdam, Noord-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: Het bevorderen van de totstandkoming en uitgave van kunstenaarsboeken

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: In 2004 aangetrokken voor het ontwerpen van wetgeving voor het Land Aruba. In de eerste periode werden ontwerpen geleverd voor de modernisering van de arbeidswetgeving (in het bijzonder op bestuursrechtelijk terrein). Daarna is gewerkt aan een ontwerp voor een Landsverordening algemene regels van bestuursrecht. Het ontwerp wacht op indiening bij de Staten.

  advieswerk: ja

  sector: wetgeving

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: het voeren van bestuursrechtelijke procedures en het geven van adviezen; van oktober 1985 tot 1 januari 2021 als advocaat.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De uitgeverij is al in 1981 gestart en gaf de studieboeken uit die door studenten bestuursrecht in het land werden gebruikt en waaraan door prof. mr Peter Nicolaï was meegewerkt. Sinds Peter Nicolaï weer als fotograaf werkzaam is, worden zijn fotoboeken door de uitgeverij gepubliceerd. Het fotoboek 'ALMA' is een jaar geleden uitgegeven, twee nieuwe boeken zijn in voorbereiding. Voorts verzorgt Factotum Photography de website peternicolaifoto.nl en exposities.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De stichting heeft tot doel het uitgeven van de dagboeken van Willem Oltmans, het verzorgen van een website en het uitreiken van de Willem Oltmans-prijs. Na de dood van Willem Oltmans beheert de stichting het geld dat uit de door hem verkregen schadevergoeding beschikbaar is gesteld voor de publicatie van zijn dagboeken.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Deze B.V. is opgericht voor het verzorgen van post-academisch onderwijs, in het bijzonder ten behoeve van advocaten. De BV is al meer dan 10 jaar een 'slapende BV' omdat er geen activiteiten op dat gebied meer worden verzorgd.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • Gymnasium-B, Spinoza Lyceum, vanaf 1959 tot 17 juni 1965

wetenschappelijk onderwijs

 • Faculteit der rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam, vanaf september 1965 tot 8 juli 1969

promotie

 • Cum laude gepromoveerd op het proefschrift 'Beginselen van behoorlijk bestuur', Universiteit van Amsterdam, 6 april 1990

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 11 juni 2019
 • beschrijving: deeltijd-aanstelling - het ontwikkelen van schriftelijke cursussen op het gebied van het bestuursrecht

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: het voeren van bestuursrechtelijke procedures en het geven van adviezen; van oktober 1985 tot 1 januari 2021 als advocaat.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: In 1968 aangesteld als kandidaat-assistent bij prof. mr A.D. Belinfante voor onderzoek dat resulteerde in de diës-rede 'Beleid beschouwd', uitgesproken door prof. Belinfante op 8 januari 1969. Na het afstuderen in juli 1969 aangesteld als wetenschappelijk medewerker en nadien universitair hoofddocent. De aanstelling werd in tijd teruggebracht toen daarnaast het beroep van advocaat werd uitgeoefend en een deeltijd-functie als hoogleraar aan de Open Universiteit werd aanvaard. Na het leeftijdsontslag in 2012 is het docentschap nog voortgezet tot 2018.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

andere activiteiten

 • beschrijving: Het bevorderen van de totstandkoming en uitgave van kunstenaarsboeken

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: In 2004 aangetrokken voor het ontwerpen van wetgeving voor het Land Aruba. In de eerste periode werden ontwerpen geleverd voor de modernisering van de arbeidswetgeving (in het bijzonder op bestuursrechtelijk terrein). Daarna is gewerkt aan een ontwerp voor een Landsverordening algemene regels van bestuursrecht. Het ontwerp wacht op indiening bij de Staten.

  advieswerk: ja

  sector: wetgeving

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De uitgeverij is al in 1981 gestart en gaf de studieboeken uit die door studenten bestuursrecht in het land werden gebruikt en waaraan door prof. mr Peter Nicolaï was meegewerkt. Sinds Peter Nicolaï weer als fotograaf werkzaam is, worden zijn fotoboeken door de uitgeverij gepubliceerd. Het fotoboek 'ALMA' is een jaar geleden uitgegeven, twee nieuwe boeken zijn in voorbereiding. Voorts verzorgt Factotum Photography de website peternicolaifoto.nl en exposities.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: In 1978 en in 1980 (ten tijde van de staatsgreep) onderwijs gegeven in Staats- en bestuursrecht en publicaties over het Surinaams bestuursrecht verzorgd

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: van 1972 t/m 1975 en daarna van 1985 t/m 1993

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: artikelen over recht, milieu en drugsproblematiek

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: nevenfunctie voor 4 uur per week

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: wekelijkse bijdragen (interviews, verslag, nieuwsdienst, commentaar)

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: artikelen

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De stichting heeft tot doel het uitgeven van de dagboeken van Willem Oltmans, het verzorgen van een website en het uitreiken van de Willem Oltmans-prijs. Na de dood van Willem Oltmans beheert de stichting het geld dat uit de door hem verkregen schadevergoeding beschikbaar is gesteld voor de publicatie van zijn dagboeken.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Deze B.V. is opgericht voor het verzorgen van post-academisch onderwijs, in het bijzonder ten behoeve van advocaten. De BV is al meer dan 10 jaar een 'slapende BV' omdat er geen activiteiten op dat gebied meer worden verzorgd.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Publicaties

 • Peter Nicolaï - ALMA (fotoboek) - publisher Factotum Photography, 1 september 2018
 • Prof. mr P. Nicolaï / mr A. Klap - 'Kernbegrippen Awb, 2006
 • Mr. P. Nicolaï / mr B.K. Olivier e.a. - 'Bestuursrecht' (handboek), 1990
 • Peter Nicolaï, 'Beginselen van behoorlijk bestuur', proefschrift, 1990

Hobby's

 • beeldende kunst, filosofie, tennis, dansen

 


Reizen

Geen opgave ontvangen


Geschenken

Geen opgave ontvangen


Anciënniteit

1803 dagen
(11 juni 2019 tot heden)