Viering vijftig jaar Verdragen van Rome
De Toekomst van Europa

Op 25 maart 2007 is het precies vijftig jaar geleden dat in Rome de Verdragen tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie zijn gesloten. Ter viering van deze bijzondere gebeurtenis heeft de Eerste Kamer der Staten-Generaal een conferentie over de toekomst van Europa georganiseerd, waarbij studenten van alle Nederlandse en Vlaamse universiteiten en leden van de Staten-Generaal met elkaar in debat gingen. De conferentie vond plaats op vrijdag 9 maart 2007, in de schitterend gerestaureerde Ridderzaal, op het Binnenhof te Den Haag.

De toekomst van Europa werd bediscussieerd aan de hand van vier onderwerpen:

 • Europa als waardengemeenschap
 • Grenzen van de Unie
 • Economie en milieu
 • De institutionele toekomst van de Unie

Het debat tussen de Nederlandse en Vlaamse studenten en Eerste Kamerleden is omkleed met een inhoudelijk en feestelijk randprogramma. Zo zijn sprekers van internationale allure benaderd en is vanzelfsprekend na afloop een feestelijke borrel met de deelnemers georganiseerd.


Verslag

De openingsrede van de voorzitter van de Eerste Kamer is hierPDF-document terug te lezen. De toespraken van Mark Eyskens en professor Mark Mazower zijn terug te lezen in het stenogram.

Tijdens de conferentie is over een groot aantal stellingen gestemd. Een overzicht van de stemmingsuitslagen vindt u hier.


Pers

Diverse media hebben in aanloop naar en na afloop van de conferentie aandacht besteed aan het initiatief van de Eerste Kamer om de stilte over Europa in Nederland te doorbreken. Hieronder volgt een overzicht van de beschikbare bronnen. In verband met auteursrechten zijn (nog) niet alle artikelen integraal terug te lezen.

Donderdag 8 maart

 • VOX (Radboud Universiteit Nijmegen) - 7 uit 52 Stijn Kiens - link

Vrijdag 9 maart

 • Financieele Dagblad - "Senaat eist eind aan stilte over Europa"
 • nrc.next - "Zelfs in de kroeg praten we erover" - pagina 11

Zaterdag 10 maart

 • Financieele Dagblad - "Leg grondwet EU voor aan parlement"

Maandag 12 maart

 • VOX (Radboud Universiteit Nijmegen) - "Nijmeegse debaters scoren in Den Haag" - link

Woensdag 13 maart

 • Vrij Nederland - "Samenzwering van Eurofielen" - pagina 10

Donderdag 14 maart

 • Folia (Universiteit van Amsterdam) - "Voetlicht" (pagina 13) - link
 • PM - "Beau Monde: 'De discussie was te kort'" - pagina 39
 • UK (Rijksuniversiteit Groningen) - "RUG studente krijgt prominent horloge"
 • Univers (Universiteit van Tilburg) - "Het E-woord geen taboe" 

Maandag 19 maart

 • Redactie Tweede Kamer - "We weten niet genoeg over Europa" - link

Vrijdag 23 maart

 • Binnenlands Bestuur - "Senaat zet Europese Unie weer op de kaart" - pagina 14

Maandag 2 april

 • Faculteitsblad Trio (Erasmus Universiteit Rotterdam) - "50 jaar Europese samenwerking" - link slot-icoon

Praktische informatie

In de week van 19 februari zullen alle deelnemende studenten op het opgegeven postadres een informatiepakket ontvangen. De brief bij dit pakket is tevens het toegangsbewijs. Neem deze dan ook samen met een geldig legitimatiebewijs mee naar Den Haag. Naar beiden zal bij de ingang worden gevraagd. Voor de goede orde: toegang tot de conferentie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Eventuele wijzigingen in de aanmeldingen kunnen tot 1 maart a.s. via de contactpersonen worden doorgegeven. Daarna zijn wijzigingen om veiligheidsredenen helaas niet langer mogelijk.

De Ridderzaal is op de dag van de conferentie open vanaf 8.45 uur 's ochtends. Iedereen zal bij binnenkomst worden gescand. Om er voor te zorgen dat iedereen op tijd de Ridderzaal kan betreden, staat op het toegangsbewijs het tijdstip waarop de deelnemers uiterlijk worden verwacht.

Voorts zij erop gewezen dat het in beginsel niet mogelijk is de conferentie tussentijds te verlaten.

Zie hier voor het volledige programma van de conferentie (gewijzigd per 28 februari) .


Themadebatten

De debatten over de vier thema's worden gevoerd aan de hand van stellingen. Ter afbakening van de thema's is bovendien bij alle vier de stellingen een factsheet met enige handreikingen opgesteld. De factsheets bevatten echter met opzet niet alle informatie die nodig is om een goed debat te kunnen voeren. Hiervoor zullen de deelnemers zelf nog aan de slag moeten.

Ten behoeve van de levendigheid van het debat zijn de debaters ingedeeld in voor- en tegenstanders. De verdeling van voor- en tegenstanders is opgenomen in dit document.

Thema I: Europa als waardengemeenschap

De Europese Unie is méér dan alleen een interne markt. Alle lidstaten delen namelijk ook dezelfde fundamentele waarden. Door de uitbreiding en de mondialisering wordt de Unie aan tal van externe invloeden blootgesteld. Kunnen en moeten onze waarden in de toekomst nog wel dezelfde blijven?

De stelling luidt:

Inwoners van Europa moeten verplicht onderwijs krijgen in de Europese centrale waarden en vrijheden.

Meer informatie over thema I en de stelling waarover wordt gedebatteerd staat in dit document .

Thema II: Grenzen van de Unie

Vijftig jaar geleden zijn zes pioniers begonnen het Europese integratieproces gestalte te geven. Momenteel genieten 25 lidstaten van de enorme voordelen die de Europese Unie te bieden heeft. Waar liggen echter de grenzen van de Unie en op welke wijze dient de kwalitatieve werking van de Unie gewaarborgd te worden?

De stelling luidt:

De Europese Unie moet een B-lidmaatschap introduceren.

Meer informatie over thema II en de stelling waarover wordt gedebatteerd staat in dit document .

Thema III: Economie en Milieu

De Europese integratie heeft gezorgd voor een geweldige welvaartsgroei. Niettemin is in 2006 herhaaldelijk de noodklok geluid over de schade die de economie en de mens toebrengen aan het milieu. De vraag is dan ook hoe Europa zou kunnen zorgdragen voor duurzame economische groei zonder dat dit ten koste gaat van duurzaamheid op het gebied van milieu.

De stelling luidt:

De lidstaten moeten alle bevoegdheden terzake van milieu- en energiebeleid overdragen aan de Europese Unie.

Meer informatie over thema III en de stelling waarover wordt gedebatteerd staat in dit document .

Thema IV: De institutionele toekomst van de Unie

Om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarvoor Europa zich gesteld ziet de komende jaren, lijkt het welhaast onontkoombaar ook de werkwijze en de regels van de Unie aan te passen. Op welke wijze zou hieraan vorm moeten worden gegeven en welke regels dienen de expliciete aandacht te krijgen?

De stelling luidt:

Europa moet een federale staat worden.

Meer informatie over thema IV en de stelling waarover wordt gedebatteerd staat in dit document .


Dagvoorzitter

De heer dr. B. Knapen

Ben Knapen is journalist van NRC Handelsblad. Op dit moment is hij correspondent voor Zuidoost-Azië, met standplaats Jakarta. Eerder maakte hij onder meer deel uit van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Van 1990 - 1996 was de heer Knapen hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Daarvoor was hij correspondent in Duitsland en de Verenigde Staten. De heer Knapen heeft verschillende boeken geschreven, waaronder het in oktober 2005 verschenen boek 'De man en zijn staat' over Johan van Oldenbarneveldt.


Sprekers

Mevrouw mr. Y.E.M.A. Timmerman - Buck

Yvonne Timmerman is sinds 17 juni 2003 Eerste Kamervoorzitter. Zij is sinds 8 juni 1999 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. In de periode 2001-2003 was mevrouw Timmerman fractievoorzitter van het CDA. Zij is ondervoorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling geweest en voorzitter van het Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix. In de Eerste Kamer hield mevrouw Timmerman zich, voor zij fractievoorzitter werd, bezig met Justitie en was zij voorzitter van de vaste commissie voor Justitie.

De heer dr. M. Eyskens

Mark Eyskens heeft in de periode 1976 - 1992 diverse ministersposten in dertien verschillende Belgische kabinetten bekleed. Daarnaast was hij van 6 april 1981 tot 17 december 1981 premier van België namens de christendemocratische CVP. In november 1998 is hij benoemd tot Minister van Staat.

Na zijn ministerschap was de heer Eyskens als professor in de economie verbonden aan de KU Leuven.

De heer prof. M. Mazower

Mark Mazower is als programmadirecteur van het Center for International History verbonden aan Columbia University in New York. Hij is historicus en richt zich met name op Griekenland, de Balkan en Europa in de 20e eeuw. De heer Mazower is onder meer bekend van zijn boek 'Dark Continent: Europe's 20th Century' (Duister Continent) uit 1998.

De heer drs. P.R.H.M. van der Linden

René van der Linden is sinds 1999 lid van de Eerste Kamer namens het CDA. Hij is voorzitter van de commissie Europese Samenwerkingsorganisaties. De heer Van der Linden bekleedt tevens het voorzitterschap van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Eerder was hij lid van de Tweede Kamer en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken.


Andere evenementen

De viering van het vijftig jarige bestaan van het Verdrag van Rome wordt wereldwijd op bijzondere wijze gevierd. De Europese Commissie heeft een speciale website gelanceerd waarop allerlei informatie aangeboden wordt over de diverse evenementen.


Alle bronnen