Behandeling Brief prioritaire selectie WP2016Verslag van de vergadering van 19 januari 2016 (2015/2016 nr. 16)

Aanvang: 13.40 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken van 22 december 2015 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake prioritaire selectie WP2016 bij E150028 (22112, letter HG).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik stel aan de Kamer voor, de lijst van geselecteerde prioritaire dossiers uit het werkprogramma van de Europese Commissie conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken vast te stellen.

Daartoe wordt besloten.