Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Behandeling (zonder stemming en zonder beraadslaging vastgesteld)Verslag van de vergadering van 24 januari 2017 (2016/2017 nr. 15)

Aanvang: 13.38 uur
Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

de brief van de voorzitters van de vaste commissies voor Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning d.d. 24 januari 2017 inzake gemotiveerd advies (subsidiariteit) betreffende het EU-voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen (COM/2016/0765) (34636, letter A).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Kan de Kamer zich met advies van de commissie voor Economische Zaken en Binnenlandse Zaken/AZ verenigen? Ik constateer dat dit het geval is.

De aanwezige leden van de fractie van GroenLinks wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met dit advies te hebben kunnen verenigen.