Verslag van de vergadering van 12 juli 2022 (2021/2022 nr. 38)

Aanvang: 19.32 uur

Status: gerectificeerd


Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van:

  • de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) aan de Voorzitter van de Eerste Kamer d.d. 12 juli 2022 inzake de subsidiariteitstoets van het EU-voorstel inzake de wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (36104, letter B).

De subsidiariteitstoets wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt een van de leden aantekening? Dat is niet het geval.