Stemming over de brief over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de wetgevende EU-voorstellen inzake economische governance (COM(2023) 240, 241, 242) (36290, letter D).Verslag van de vergadering van 11 juli 2023 (2022/2023 nr. 42)

Aanvang: 13.51 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming brief Wetgevende EU-voorstellen inzake economische governance

Aan de orde is de stemming over de brief van de voorzitters van de vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 6 juli 2023 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de wetgevende EU-voorstellen inzake economische governance (COM(2023) 240, 241, 242) (36290, letter D).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ten slotte stemmen wij over de brief over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud, 36290, letter D. Dat is de brief van de voorzitters van de commissies Financiën en EZK aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de wetgevende EU-voorstellen inzake economische governance. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de brief.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de de fracties van OPNL, de SGP, de PVV, het CDA, FVD, Volt, de SP, JA21, de VVD, BBB en 50PLUS voor dit voorstel hebben gestemd en de leden van de de fracties van GroenLinks-PvdA, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen. Ik schors de vergadering voor een kort ogenblik.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.