Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); bnc-fiche (479[4])21 december 2006
hoort bij ... E060187 - Mededeling Actieplan Energie-efficiëntie
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken