Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief Onderdeel kamerstuk 22112, BH (EP/EIS / 8034661)7 april 2008