5 november 2008
hoort bij ... E080116 - Voorstel voor een richtlijn betreffende consumentenrechten
afkomstig van ... Tweede Kamer