Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); bnc-fiche (742)3 december 2008
hoort bij ... E080116 - Voorstel voor een richtlijn betreffende consumentenrechten
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken