Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); kabinetsreactie Groenboek energie (815)20 februari 2009
hoort bij ... E080138 - Groenboek: Naar een Europees energienetwerk voor een continue, duurzame en concurrerende energievoorziening
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken