Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); kabinetsreactie Groenboek energie (815)20 februari 2009