E080138
Laatste revisie: 04-08-2010

E080138 - Groenboek: Naar een Europees energienetwerk voor een continue, duurzame en concurrerende energievoorziening
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)782PDF-document, d.d. 13 november 2008

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Onderhavig groenboek werd op 2 december 2008 besproken in de commissie voor Economische Zaken en zij besloot tijdens de vergadering van 20 januari 2009 inbreng te leveren voor vragen over dit groenboek.

Op 20 januari 2009 besloot de commissie dat zij de conceptreactie van de regering om te bezien of er inbreng zal worden geleverd. De conceptreactie werd op 10 maart 2009 besproken en de commissie stemt in met de reactie van het kabinet. De minister wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.


Behandeling Tweede Kamer

Op 30 maart 2009 werd een verslag schriftelijk overleg vastgesteld tussen de commissie EZ en de minister voor Economische Zaken.


Standpunt Nederlandse regering

Op 20 februari 2009 stuurde de minister voor Economische Zaken een conceptreactie op onderhavig groenboek.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)782
    13 november 2008

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen