Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); algemeen overleg TK (855)2 april 2009
hoort bij ... E080116 - Voorstel voor een richtlijn betreffende consumentenrechten
afkomstig van ... Tweede Kamer