Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief Onderdeel kamerstuk 22112, CZ (144144u)26 mei 2009
hoort bij ... E090051 - Mededeling inzake EU-strategie ter beperking van het risico op rampen in ontwikkelingslanden
afkomstig van ... Commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)