Korte aantekeningen vergadering (39932/GH) van 26 mei 200926 mei 2009
hoort bij ... E090051 - Mededeling inzake EU-strategie ter beperking van het risico op rampen in ontwikkelingslanden
afkomstig van ... Commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)