Brief minister met toelichting Onderdeel van kamerstuk 23490, EZ (DJZ/IR-2009/180)29 september 2009