Brief van de staatssecretaris EZ met beantwoording vragen met betrekking tot de concept-kabinetsreactie op Groenboek 'De koppeling van ondernemingsregisters'17 februari 2010
hoort bij ... E100006 - Groenboek: de koppeling van ondernemingsregisters
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken
kenmerk OI/O/10027608