E100006
  klaver icoon
Laatste revisie: 24-03-2010

E100006 - Groenboek: de koppeling van ondernemingsregistersDe Europese Commissie heeft het groenboek: “De koppeling van ondernemingsregisters” uitgebracht op 4 november 2009. De Europese Commissie beschrijft in dit groenboek het bestaande kader en onderzoekt verdere maatregelen om de toegang tot informatie over ondernemingen in geheel de EU te verbeteren en de richtlijnen vennootschapsrecht doeltreffender toe te passen


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2009)614PDF-document, d.d. 4 november 2009

commissie Eerste Kamer


Behandeling Eerste Kamer

Na ontvangst van de conceptreactie op onderhavig groenboek heeft de commissie voor Economische Zaken op 9 februari 2010 besloten dat zij de staatssecretaris een aantal vragen wilde voorleggen.

Op 16 februari 2010 werd inbreng geleverd voor deze brief die op 22 februari 2010 verzonden werd. De reactie van 11 maart 2010 werd besproken tijdens de commissievergadering op 23 maart 2010 en voor kennisgeving aangenomen.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer heeft op 12 februari 2010 inbreng voor schriftelijke vragen aan de regering vastgesteld die op 17 februari 2010 per brief beantwoord werden.


Standpunt Nederlandse regering

Op 5 februari 2010 stuurde de staatssecretaris van Economische Zaken een brief plus conceptkabinetsreactie naar de Kamer.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie heeft het groenboek: “De koppeling van ondernemingsregisters” uitgebracht op 4 november 2009. De Europese Commissie beschrijft in dit groenboek het bestaande kader en onderzoekt verdere maatregelen om de toegang tot informatie over ondernemingen in geheel de EU te verbeteren en de richtlijnen vennootschapsrecht doeltreffender toe te passen.

In het groenboek wordt ingegaan op de mogelijke opties voor de realisatie van de koppeling van ondernemingsregisters. De volgende systemen worden beschreven: het European Business Register (EBR), het Business Register Interoperability Throughout Europe (BRITE)-project, het e-justitieproject en het informatiesysteem voor de interne markt (IMI).

In het groenboek worden de volgende opties onderscheiden voor de koppeling van ondernemingsregisters:

  • 1) 
    Gebruik van de resultaten van het BRITE –project.
  • 2) 
    Het informatiesysteem voor de interne markt (IMI).
  • 3) 
    Een combinatie van optie 1 en optie 2.

In het groenboek worden voor- en nadelen beschreven van bovenstaande opties. Tot slot worden belanghebbende gevraagd vragen te beantwoorden naar aanleiding van dit groenboek.

Lees meer: uitgebreide samenvattingPDF-document


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen