Brief van de minister van Economische Zaken over het groenboek ondernemingsregisters11 maart 2010
hoort bij ... E100006 - Groenboek: de koppeling van ondernemingsregisters
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken
kenmerk OI/O/10035017