Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31); verslag van een schriftelijk overleg over informele Gezondheidsraad en de informele Sportraad (TK nr. 207)16 april 2010
hoort bij ... E070150 - Witboek Sport
afkomstig van ... Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport