Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW) van 27 april 201027 april 2010