Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur (21.501-34); brief van de minister van VWS inzake onderdeel sport van de geannoteerde agenda voor de OJC-Raad 10-11 mei 2010 (TK, nr. 143)29 april 2010
hoort bij ... E070150 - Witboek Sport
afkomstig van ... Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport