Brief aan de minister van Buitenlandse Zaken inzake MDGs (onderdeel van kamerstuk 32541, A)6 juli 2010
hoort bij ... E100024 - Mededeling EU-twaalfpuntenplan ter ondersteuning van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling
afkomstig van ... Commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
kenmerk 146736U