E100024
  ruit icoon
Laatste revisie: 16-09-2010

E100024 - Mededeling EU-twaalfpuntenplan ter ondersteuning van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkelingDit document betreft een mededeling van de Commissie over het EU-twaalfpuntenplan ter ondersteuning van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling. De millenniumdoelstellingen of ‘Millennium Development Goals’ (MDGs) zijn in 2000 door wereldleiders afgesproken. Van 20 tot 22 september 2010 komen de wereldleiders in New York opnieuw bijeen voor de toetsing van de MDGs. In deze mededeling zet de Commissie haar twaalfpuntenplan uiteen om te bereiken dat de EU de MDGs haalt tegen 2015.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Europees

De mededeling is 21 april 2010 gepubliceerd.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2010)159PDF-document, d.d. 21 april 2010

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) besluit op 22 juni 2010 om op 6 juli 2010 inbreng te leveren over onderhavige mededeling.

De brief aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking is 6 juli 2010 vastgesteld en verstuurd. De leden hebben o.m. vragen gesteld over het tijdpad en de meerwaarde van ontwikkelingssamenwerking binnen de EU.

9 augustus 2010 heeft minister van Buitenlandse Zaken de brief beantwoord van de commissie van 6 juli 2010. De minister geeft o.m. aan dat de aanleiding voor de publicatie van de mededeling in april 2010 is dat in september 2010 in New York het VN High Level Event over MDGs wordt gehouden. Naar verwachting zal de internationale discussie zich de komende jaren meer gaan richten op de inzet in de periode na 2015. De minister is het niet eens met de leden van de commissie BDO die menen dat er een minimale rol voor de EU is weggelegd op het gebied van het coördineren van ontwikkelingssamenwerking.

Op 14 september 2010 heeft de commissie BDO de brief van de minister van Buitenlandse Zaken voor kennisgeving aangenomen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit document betreft een mededeling van de Commissie over het EU-twaalfpuntenplan ter ondersteuning van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling. De millenniumdoelstellingen of ‘Millennium Development Goals’ (MDGs) zijn in 2000 door wereldleiders afgesproken. Van 20 tot 22 september 2010 komen de wereldleiders in New York opnieuw bijeen voor de toetsing van de MDGs. In deze mededeling zet de Commissie haar twaalfpuntenplan uiteen om te bereiken dat de EU de MDGs haalt tegen 2015.

Lees meer: uitgebreide samenvattingPDF-document


Behandeling Raad

Op 14 juni 2010 heeft de Raad Buitenlandse Zaken conclusies aangenomen over dit voorstel die dienen als input voor de UN High Level vergadering in New York van 20-22 september 2010.

De minister van Buitenlandse Zaken heeft op 16 juni 2010 een brief gestuurd aan de Eerste Kamer met het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 14 juni 2010.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen