Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); bnc-fiche over Commissiemededeling “Energie 2020, een strategie voor een concurrerende, duurzame en veilige energie” (TK, nr. 1100)29 november 2010
hoort bij ... E100068 - Mededeling Energie 2020
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken
kenmerk DIE-1493/10