Brief van de minister van EL&I inzake industriebeleid in tijdperk van mondialisering20 december 2010
hoort bij ... E100064 - Mededeling over industriebeleid in een tijdperk van mondialisering
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
kenmerk OI/ID / 10181641 (gedrukt als 32578, A)